BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.12.08 ] Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 15.12.2016r do godz. 09.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 15.12. 2016r godz. 09.00

 

 

 

[ 2016.12.08 ] Formularz cenowy

[ 2016.12.08 ] Formularz ofertowy

[ 2016.12.08 ] Wzór umowy

[ 2016.12.08 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.12.15 ] Zawiadomienie o wyborze oferty