UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LVII/2017 15-12-2017 LVII/470/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017. uchwała
LVII/2017 15-12-2017 LVII/469/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LVII/2017 15-12-2017 LVII/468/2017 objęcia honorowym patronatem konkursu historycznego „Od Wandy do Sendzimira”. uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/467/2017 korekty ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” (Uchwały Nr: XLVI/359/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 27.06.2017 r. oraz Nr LIII/419/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 02.10.2017 r.) uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/466/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. (Uchwały Nr XLII/313/17 z dn. 01.03.2017 r. oraz Nr LIII/436/17 z dn. 02.10.2017 r.) uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/465/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/464/2017

opinii dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa z częściowym odtworzeniem substancji: zabytkowego hangaru lotniczego, zabytkowego baraku warsztatowego oraz kotłowni, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zmianą sposobu użytkowania budynków na obiekty użyteczności publicznej dla potrzeb inwestycji kultury: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na działce nr 158/13 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta oraz budowa sieci wodociągowej na działkach nr 158/13, 157/253, 157/299, 157/301, 157/297, 157/295, 157/360, 157/356, 157/353, 275, 157/288, 157/290, 157/292, 157/294, 157/296, 157/298, 283/1, 274/2, 334 obr. 7, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Izydora Stella-Sawickiego 41 w Krakowie.” (AU-02-1.6733.422.2017.MKD z dn. 23.10.2017 r.)

uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/463/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego 46 w Krakowie (ML-02.7123.724.2017.ES z dn. 11.10.2017 r.) uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/462/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/461/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/460/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LVI/2017 15-11-2017 LVI/459/2017

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn” Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/458/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/457/2017

opinii dla koncepcji układu drogowego i obsługi komunikacyjnej na potrzeby realizacji planowanej inwestycji pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie

uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/456/2017

wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/455/2017 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/454/2017

uzupełnienia składu Komisji Promocji i Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn” Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/453/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 roku uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/452/2017 korekty rozdysponowania środków finansowych wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/451/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/450/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/449/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/448/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/447/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/446/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LV/2017 03-11-2017 LV/445/2017 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIV Czyżyny ulicy Medweckiego Huta w Krakowie. uchwała
LV/2017 03-11.2017 LV/444/2017 opinii dla projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020. (BZ-02.8031.4.39.2017.KTW z dn. 11.10.2017 r.)  uchwała
LIV/2017 18-10-2017 LIV/443/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LIV/2017 18-10-2017 LIV/442/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LIV/2017 18-10-2017 LIV/441/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki 15 w Krakowie (ML-02.7123.667.2017.ES z dn. 19.09.2017 r.)  uchwała
LIV/2017 18-10-2017 LIV/440/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LIV/2017 18-10-2017 LIV/439/2017 opinii dla budowy elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego przy os. Dywizjonu 303 w Krakowie uchwała
LIV/2017 18-10-2017 LIV/438/2017 delegowania radnych uchwała
LIV/2017 18-10-2017 LIV/437/2017 wniosku o nadanie nazwy dla ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej imienia „Babci Zosi” uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/436/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. (Uchwała Nr XLII/313/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 01.03.2017 r.  uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/435/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/434/2017 uzupełnienia składu Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/433/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/432/2017

powołania stałej Komisji Promocji i Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn”

uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/431/2017 powołania stałej Komisji Edukacji i Kultury uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/430/2017 rozwiązania stałej Komisji pn. Zespół ds. Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn” uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/429/2017 rozwiązania stałej Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/428/2017 rozwiązania stałej Komisji Kultury uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/427/2017 rozwiązania stałej Komisji Edukacji uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/426/2017 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/425/2017 korekty Uchwały Nr LI/405/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 14.09.2017 r. w sprawie delegowania radnych uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/424/2017 opinii dla „Opracowania dokumentacji projektowej budowy schodów terenowych przy przystanku autobusowym „Okulickiego” przy ul. Bora Komorowskiego – ul. Skarżyńskiego w Krakowie na terenie dz. nr 20/4 obr. 6 Nowa Huta”  uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/423/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. 2 Pułku Lotniczego 47 w Krakowie (ML-02.7123.644.2017.ES z dn. 30.08.2017 r.)  uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/422/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. 2 Pułku Lotniczego 45 w Krakowie (ML-02.7123.643.2017.ES z dn. 30.08.2017 r.) uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/421/2017 rezygnacji radnego Michała Franczyka z funkcji wiceprzewodniczącego stałej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/420/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LIII/2017 02-10-2017 LIII/419/2017 korekty Uchwały Nr XLVI/359/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 27.06.2017 r. w sprawie: ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !” uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/418/2017 wyboru Członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/417/2017 wyboru Członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/416/2017 wyboru Członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/415/2017 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/414/2017

rezygnacji z funkcji przewodniczącej stałej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/413/2017 rezygnacji radnej Anny Moksa z funkcji wiceprzewodniczącej stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LII/017 20-09-2017 LII/412/2017 rezygnacji z funkcji przewodniczącej stałej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/411/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018 uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/410/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LII/2017 20-09-2017 LII/409/017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. (Uchwała Nr XXVIII/207/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 15.06.2016 r.) uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/408/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/407/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/406/2017 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/405/2017 delegowania radnych uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/404/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/403/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. (paragraf 3 Uchwały Nr XXXII/247/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 21.09.2016 r.)  uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/402/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018. (Uchwała Nr XXXIX/292/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 18.01.2017 r.)  uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/401/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/400/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/399/2017 opinii dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa chodnika na Osiedlu 2 Pułku Lotniczego obok pasa startowego dawnego lotniska”. uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/398/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.581.2017.ES z dn. 11.08.2017 r.)  uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/397/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 48/67, 48/66, 44/11, 48/28, 44/25, 44/27, 48/68, 48/69, 44/24 obręb 16 jednostka ewidencyjna Śródmieście oraz działki nr 595/2 , 596/2, 594/1, 594/2 obręb 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (GS-02.6844.1.5.2017.JK z dn. 04.09.2017 r.)  uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/396/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Muzeum Inżynierii Miejskiej na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr: 1/140, 1/66, 1/67, 1/185 obręb 52 j. ew. Nowa Huta. (GS-02.6845.4.6.2017.AK z dn. 28.08.2017 r.) uchwała
LI/2017 14-09-2017 LI/395/2017 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła II”. (BP-03.6721.324.114.2017.TWO z dn. 21.08.017 r.)   uchwała
L/2017 12-09-2017 L/394/2017 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
L/2017 12-09-2017 L/393/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/392/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/391/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadnia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. (Uchwały Nr: XXXIX/294/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 18.01.2017 r.)  uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/390/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/389/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/388/2017

opinii dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego na działkach nr 274/3 i 275 obr. 7 Nowa Huta w miejscowości Kraków”

uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/387/2017 delegowania radnych uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/386/2017 objęcia honorowym patronatem „Akcji Lato 2017” uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/385/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej na częściach nieruchomości położonych w obrębie 4 j. ew. Śródmieście oznaczonych jako działki nr 171/81, nr 171/82 oraz części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/2 obręb 6 j. ew. Nowa Huta (GS-02.6844.1.3.2017.JK z dn. 26.07.2017 r.) uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/384/2017

opinii dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Muzeum Inżynierii Miejskiej na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr: 157/252, 158/16, 158/17, 158/22, 158/70, 158/72, 158/20, 158/21, 158/23, 158/13, 158/68 oraz części działek nr: 158/25 i 158/19 położonych w obr. 7 j. ew. Nowa Huta przy ul. Stella Sawickiego (GS-02.6845.4.4.2017.AK z dn. 27.07.2017 r.)

uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/383/2017 opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy wielopokoleniowych placów zabaw i rekreacji tak zwanych Smoczych Skwerów uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/382/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.476.2017.ES z dn. 06.07.2017 r.)  uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/381/2017 opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w części parteru wraz z garażem podziemnym, garażem wbudowanym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu położonego na dz. nr 21/101, 21/102 obr. 6 Nowa Huta, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części dz. nr 21/103, 36/4, 21/244, 21/104, 21/105, 34/8, 40/1 obr. 6 Nowa Huta w tym budowy zjazdu z dz. nr 21/244 na teren inwestycji przy ul. Michała Życzkowskiego/al. Jana Pawła II w Krakowie” (AU-02-2.6730.2.458.2017.MDY z dn. 07.07.2017 r.) uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/380/2017 opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej Dn 800(WI oraz WII) na rurociągi preizolowane na dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 82/1, 83/1, 84/1, 217/9, 217/11, 217/12, 217/23, 248/3, 248/10, 276, 325, 330, 349, 350, 359, 360, 361, 364, 365, 374, 392, 393, 394 obr. 54 Nowa Huta – rejon skrzyżowania ul. Nowohuckiej z ul. Centralną do okolic Ronda Dywizjonu 308 w Krakowie”. (AU-02-1.6733.230.2017.JPL z dn. 03.07.2017 r.)   uchwała
XLIX/2017 29-08-2017 XLIX/379/2017 odwołania Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLVIII/2017 25-07-2017 XLVIII/378/2017 przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na 2017 rok uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/377/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/376/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała  załącznik
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/375/2017 delegowania radnych uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/374/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018 uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/373/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. (Uchwała Nr XIV/124/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 16.09.2015 r.)  uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/372/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/371/2017 objęcia honorowym patronatem działalności Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/370/2017 objęcia honorowym patronatem koncertu charytatywnego Stowarzyszenia „I Ty możesz podarować uśmiech” uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/369/2017 opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa Parku obejmująca w swoim zakresie budowę instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu wraz z latarniami parkowymi i iluminacją, elementów małej architektury, urządzeń zabawowych, urządzeń sportowych, nowych alejek, boisk rekreacyjnych wraz z ogrodzeniami, budowę tarasów terenowych, sadzawek, poidełek, toalety publicznej, nasypów terenowych wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącz wod-kan, wewn. linia zasilająca, wewn. instalacja wod-kan) na działkach nr 157/63, 157/64, 157/309, 157/311, 157/313, 158/58, 158/74, 158/76, 159/46, 159/48, 158/60, 159/23, 158/59, 158/61, 158/62, 158/63, 158/64, 158/65, 158/66, 159/24, 159/28, 159/38, 159/40, 159/42, 159/11, 159/12, 159/30, 159/32, 159/34, 159/36, 158/16, 158/17, 158/18, 158/19, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/70, 158/72 obr. 7, j. ewid. Nowa Huta przy ul. Stella Sawickiego”. (AU-02-1.6733.193.2016.MKD z dn. 21.06.2017 r.)   uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/368/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/367/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/366/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/365/2017 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIV Czyżyny działki nr 163/2 obręb 7 j. ew. Nowa Huta w Krakowie uchwała
XLVII/2017 12-07-2017 XLVII/364/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 r. uchwała  załącznik
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/363/2017 korekty Uchwały Nr XLV/342/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 24.05.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018 uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/362/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/361/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/360/2017 opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz zjazdem na dz. nr 21/101, 21/102, 21/244 obr. 6 Nowa Huta oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 21/101, 21/102, 21/103, 21/104, 21/105, 21/244, 34/8 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Życzkowskiego w Krakowie” (AU-02-2.6730.2.1573.2016.MDY z dn. 23.05.2017 r.) uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/359/2017 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”   uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/358/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/357/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/356/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.319.2017.ES z dn. 16.05.2017 r.)  uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/355/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.318.2017.ES z dn. 16.05.2017 r.)  uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/354/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.53.2017.AN z dn. 12.05.2017 r.) uchwała
XLVI/2017 27-06-2017 XLVI/353/2017 delegowania radnych uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/352/2017 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny za 2016 r. uchwała  załącznik1  załącznik2  załącznik3
XLV/2017 24-05-2017 XLV/351/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 r. uchwała  załącznik
XLV/2017 24-05-2017 XLV/350/2017

opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch boisk sportowych wraz z piłochwytami i masztami oświetleniowymi, budowa wiat, toalet, murków oporowych, budowa infrastruktury technicznej i oświetlenia, budowa i przebudowa ciągów pieszych i jezdnych, placów manewrowych oraz zagospodarowanie terenu wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie, na działce nr 21/96 obr. 6 Nowa Huta”. (AU-02-1.6733.177.2017.DPO z dn. 10.05.2017 r.)

uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/349/2017 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY – REJON ULICY GALICYJSKIEJ” (BP-02.6721.293.131.2017.APU z dn. 09.05.2017 r.) uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/348/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/347/2017 opinii projektu zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka w Krakowie uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/346/2017 opinii koncepcji zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/345/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu dla Zarządu Zieleni Miejskiej terenu obejmującego Park Czyżyny (GS-02.6844.4.4.2017.AK z dn. 22.02.2017 r.) uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/344/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/343/2017 opinii projektu dotyczącego budowy energetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, od bloku nr 47 do al. Jana Pawła II uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/342/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018 uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/341/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/340/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLV/2017 24-05-2017 XLV/339/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLIV/2017 19-04-2017 XLIV/338/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 201 uchwała
XLIV/2017 19-04-2017 XLIV/337/2017 opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym na działce nr 296 obr. 7 Nowa Huta wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przebudową sieci gazowej i wodociągowej, zagospodarowaniem terenu (ciągi komunikacyjne piesze i kołowe, miejsca postojowe) oraz zjazdem z działki nr 157/225 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Kłosowskiego w Krakowie” (AU-02-3.6730.2.5.2016.ŁOK z dn. 29.03.2017 r.) uchwała
XLIV/2017 19-04-2017 XLIV/336/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLIV/2017 19-04-2017 XLIV/335/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.155.2017.ES)  uchwała
XLIV/2017 19-04-2017 XLIV/334/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.306.2016.AN z dn. 23.03.2017 r.) uchwała
XLIV/2017 19-04-2017 XLIV/333/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.90.2015.BS z dn. 22.03.2017 r.) uchwała
XLIV/2017 19-04-2017 XLIV/332/2017

objęcia honorowym patronatem imprezy plenerowej pn. „Wiosenny Piknik w Parku Lotników Polskich”

uchwała
XLIV/2017 19-04-2017 XLIV/331/2017 opinii dotyczącej zbycia działki nr 24/2 obręb 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej przy Al. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Krakowie (GS-01.6840.4.40.2011.ML z dn. 24.03.2017 r.) uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/330/2017

opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, wraz z garażem podziemnym, garażem wbudowanym, naziemnymi miejscami postojowymi na dz. nr 21/101, 21/102 obr. 6 Nowa Huta wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu oraz budową dwóch zjazdów na dz. nr 21/101, 21/102, 21/103, 36/4, 21/244, 21/104, 34/8, 40/1 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Michała Życzkowskiego/al. Jana Pawła II w Krakowie” (AU-02-2.6730.2.1018.2016.MDY z dn. 27.02.2017 r.)

uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/329/2017

opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, wraz z garażem podziemnym, garażem wbudowanym, naziemnymi miejscami postojowymi na dz. nr 21/101, 21/102 obr. 6 Nowa Huta wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu oraz budową dwóch zjazdów na dz. nr 21/101, 21/102, 21/103, 36/4, 21/244, 21/104, 34/8, 40/1 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Michała Życzkowskiego/al. Jana Pawła II w Krakowie” (AU-02-2.6730.2.1017.2016.MDY z dn. 27.02.2017 r.)

uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/328/2017

opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zabudowy biurowo-usługowej wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi, rozbudową zjazdów z ulicy Jana Pawła II i budową zjazdu z ulicy Stelii Sawickiego, oraz przebudową i budową sieci i przyłączy: wody w tym przebudowa sieci wodociągowej DN400, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplnej, linii kablowych, stacji trafo, przy alei Jana Pawła II w Krakowie, na działkach nr 21/49, 21/51, 21/169, 21/196, 21/198, 21/200, 21/201, 21/203, 21/204, 21/222, 21/223, 21/224, 21/226, 21/227, 21/228, 21/229, 21/230, 21/231, 21/232, 21/233, 21/234, 36/4, 36/3, 40/1, obręb 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta”. (AU-02-2.6730.2.897.2016.AKW z dn. 27.02.2017 r.)

uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/327/2017 opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym (od 1 do 2 budynków) na działkach nr 168/27, 168/28, 168/29, 118/52, 118/53, 157/99, 157/100, oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 168/27, 168/28, 168/29, 118/54, 157/99, 157/100, 157/101, 269/4, 368 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Hynka w Krakowie.” (AU-02-3.6730.2.731.2016.ŁOK z dn. 01.03.2017 r.)  uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/326/2017 zgłoszenia kandydatów do nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2016 r. (OC-01.0008.01.01.2017 z dn. 22.02.2017 r.)  uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/325/2017 korekty Uchwały Nr XLII/305/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 01.03.2017 r. w sprawie delegowania radnych uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/324/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/323/2017 delegowania radnych uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/322/2017 korekty Uchwały Nr XLII/311/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 01.03.2017 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/321/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.108.2017.ES z dn. 16.02.2017 r.) uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/320/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.109.2017.ES z dn. 16.02.2017 r.) uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/319/2017 delegowania radnego do udziału w pracach komisji konkursowej wybierającej dyrektora Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie. (EK-0.2111.112.017 z dn. 02.03.2017 r.) uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/318/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/317/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działek nr 79 i nr 76/2 obręb 49 j. ew. Nowa Huta położonej przy ul. Wężyka na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (GS-02.6844.4.18.2016.AK z dn. 22.02.2017 r.)   uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/316/2017 zmiany uchwały Nr XXX/ 223/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 20.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLIII/2017 21-03-2017 XLIII/315/2017 zmiany uchwały Nr XXX/223/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 20.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/314/2017 przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na II kwartał 2017 roku uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/313/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017 uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/312/2017 zmiany Uchwały Nr XX/161/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 10.02.2016r. w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/311/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/310/2017 opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego nr 8 z garażem podziemnym, parkingami, ukształtowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na dz. 21/113 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Skarżyńskiego i Bora Komorowskiego w Krakowie” (AU-02-2.6730.2.1640.2016.AKW z dn. 07.02.2017 r.) uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/309/2017 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/308/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 85/69 obręb 54 j. ew. Nowa Huta położonej przy ul. Kamionka na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (GS-02.6844.4.16.2016.AK z dn. 20.02.2017 r.) uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/307/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 212/69 obręb 54 j. ew. Nowa Huta położonej przy ul. Sikorki na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (GS-02.6844.4.17.2016.AK z dn. 20.02.2017 r.) uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/306/2017 opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/305/2017 delegowania radnych uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/304/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 257/70 obręb 7 j. ew. Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (GS-02.6844.4.48.2016.MJ z dn. 17.01.2017 r.) uchwała
XLII/2017 01-03-2017 XLII/303/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XLI/2017 03-02-2017 XLI/302/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Centralnej w Krakowie (ML-02.7123.853.2016.AN z dn. 12.01.2017 r.) uchwała
XLI/2017 03-02-2017 XLI/301/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.854.2016.AN z dn. 12.01.2017 r.) uchwała
XLI/2017 03-02-2017 XLI/300/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLI/2017 03-02-2017 XLI/299/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLI/2017 03-02-2017 XLI/298/2017 objęcia honorowym patronatem akcji pn. „Zima na strzelnicy 2017” uchwała
XLI/2017 03-02-2017 XLI/297/2017 objęcia honorowym patronatem obchodów Jubileuszu 60-lecia Hufca ZHP Kraków Nowa Huta uchwała
XLI/2017 03-02-2017 XLI/296/2017 objęcia honorowym patronatem III edycji akcji pt. „Kocham Nową Hutę – 10 000 bezpłatnych kalendarzy na Walentynki” uchwała
XL/2017 03-02-2017 XL/295/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/294/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadnia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. (Uchwały Nr: XXX/222/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.07.2016 r. oraz XXIX/212/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.07.2016 r.) uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/293/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/292/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018. (paragraf 2 Uchwały Nr XXXII/247/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 21.09.2016 r.) uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/291/2017 korekty Uchwały Nr XXX/224/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 20.07.2016 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadnia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018 uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/290/2017 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. (Uchwała Nr XXIX/211/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.07.2016 r.) uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/289/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/288/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/287/2017 postulatów do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (BP-02.6721.329.29.2016.JKJ z dn. 25.11.2016 r.) uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/286/2017 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO” uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/285/2017 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej” uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/284/2017 delegowania radnych uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/283/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej komisji pn. Zespół ds. Redagowania Echa Czyżyn i Głosu Czyżyn Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/282/2017 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/281/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.732.2016.AN z dn. 08.12.2016 r.) uchwała
XXXIX/2017 18-01-2017 XXXIX/280/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.730.2016.AN z dn. 28.11.2016 r.) uchwała