UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LI/2017 19-12-2017 LI/574/2017

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
LI/2017 19-12-2017 LI/573/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
L/2017 12-12-2017 L/572/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
L/2017 12-12-2017 L/571/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Ludowej w Krakowie uchwała
L/2017 12-12-2017 L/570/2017 zamontowania znaków B-35 na zwężonym odcinku ulicy Glinianej w Krakowie uchwała
L/2017 12-12-2017 L/569/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rybitwy w Krakowie uchwała
L/2017 12-12-2017 L/568/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Generała Jana Skrzyneckiego w Krakowie uchwała
L/2017 12-12-2017 L/567/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
L/2017 12-12-2017 L/566/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
L/2017 12-12-2017 L/565/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Radosnej w Krakowie uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/564/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/563/2017

uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/562/2017

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Rydlówka w Krakowie

uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/561/2017 organizacji ruchu na ul. Zamoyskiego uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/560/2017 opinii dla projektu uchwały RMK w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020 uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/559/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/558/2017

w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Rydlówka, Kobierzyńska w Krakowie

uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/557/2017

przekazania w trwały zarząd na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie części działki nr 457/5 obr. 12 jedn. ew. Podgórze

uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/556/2017 opinii dotyczącej projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego na działkach nr 322/65, 322/68, 330/7 obr. 15 jedn. ewid. Podgórze położonych przy ul. Krzywda w Krakowie uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/555/2017 opinii do „Opracowania wielowariantowej koncepcji kładki dla pieszych nad ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie” uchwała
XLIX/2017 14-11-2017 XLIX/554/2017 opinii dot. wprowadzenia ruchu technologicznego dla samochodów ciężarowych na ul. Kutrzeby uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/553/2017 korekty obowiązujących obwodów szkolnych, znajdujących się w Dzielnicy XIII Podgórze szkół podstawowych uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/552/2017 opinii dotyczącej projektu zagospodarowania Parku Rzecznego „Ogród Płaszów” w Krakowie uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/551/2017 opinii dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/550/2017 zmiany organizacji ruchu na ul. Koszykarskiej uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/549/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/548/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 roku uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/547/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 109/7 obr. 20 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Surzyckiego w Krakowie uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/546/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/545/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kącik w Krakowie uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/544/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/543/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarneckiego w Krakowie uchwała
XLVIII/2017 17-10-2017 XLVIII/542/2017 zmiany organizacji ruchu na ul. Św. Benedykta uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/541/2017 opinii dotyczącej uzgodnienia posadowienia słupów oraz uzgodnienia sieci oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XIII w rejonie ul. Mały Płaszów – od Kościoła Matki Boskiej Fatimskiej do bramy ROD „Pod Wierzbami” uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/540/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wykup działki nr 50/18 obr. 52 Podgórze przy ul Wielickiej z przeznaczeniem na tereny zielone  uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/539/2017 zmiany organizacji ruchu na ul. Szczecińskiej  uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/538/2017 korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016   uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/537/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok  uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/536/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2018 roku uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/535/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 roku  uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/534/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Celnej w Krakowie uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/533/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/532/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie  uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/531/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Krzemionki w Krakowie  uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/530/2017 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Lipskiej w Krakowie   uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/529/2017 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepie spożywczo – przemysłowym przy ul. Myśliwskiej 78 w Krakowie uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/528/2017 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-35 „Zakaz postoju” w ciągu ul. Koziej uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/527/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Generała Jana Skrzyneckiego w Krakowie uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/526/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/525/2017

projektu uchwały RMK dot. przebudowy wielopokoleniowych placów zabaw i rekreacji tzw. Smoczych Skwerów

uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/524/2017

przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/523/2017

dzierżawy części działki nr 322/68 obręb 15 Podgórze, położonej przy ul. Krzywda w Krakowie

uchwała
XLVII/2017 26-09-2017 XLVII/522/2017

skutków społecznych i gospodarczych planowanej znaczącej likwidacji oraz redukcji miejsc postojowych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/521/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/520/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/519/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/518/2017

opinii dot. programu funkcjonalno – użytkowego oraz koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wybiegu dla psów” – ul. Lipska w Krakowie

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/517/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kącik w Krakowie

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/516/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/515/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/514/2017

zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/513/2017

zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok

uchwała
XLVI/2017 22-08-2017 XLVI/512/2017

podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku

uchwała  załącznik
XLV/2017 18-07-2017 XLV/511/2017

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowadot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/510/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała  załącznik
XLV/2017 18-07-2017 XLV/509/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok  uchwała 
XLV/2017 18-07-2017 XLV/508/2017 opinii dotyczącej projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Siłownia zewnętrzna na os. Kabel w Krakowie”  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/507/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Rybitwy w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/506/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/505/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/504/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/503/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/502/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/501/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/500/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/499/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/498/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/497/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Długosza w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/496/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarnieckiego w Krakowie  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/495/2017 uzgodnienia projektowanej inwestycji w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych dot. zadania: „Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych w Krakowie”  uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/494/2017

uzgodnienia projektu tras: kabli oświetlenia i iluminacji, wraz z lokalizacją latarni oświetlenia i przyłączy energetycznych do oświetlenia oraz kanalizacji kablowej koordynacyjnej dla monitoringu i sieci wifi – Bulwary Wiślane: Podolski (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich)

uchwała
XLV/2017 18-07-2017 XLV/493/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 585 obr. 12 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Parkowej w Krakowie uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/492/2017 opinii dotyczącej koncepcji przebudowy ul. Łutnia w Krakowie w zakresie budowy jednostronnego chodnika  uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/491/2017 zgłoszenia propozycji i postulatów do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka” uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/490/2017

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/489/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok  uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/488/2017

opinii dotyczącej projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w zakresie skateparku w rejonie Parku Rzecznego Płaszów”

uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/487/2017

przekazania w trwały zarząd na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie działki nr 29/12 obr. 52 jedn. ew. Podgórze

uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/486/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 493/1 obr. 108 jedn. ew. Podgórze, położonej przy ul. Bugaj w Krakowie uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/485/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie uchwała
XLIV/2017 13-06-2017 XLIV/484/2017

poprawy bezpieczeństwa w rejonie ul. Goszczyńskiego, Łanowej

oraz przyległych ulic

uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/483/2017 opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/482/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2018 uchwała  załącznik

XLIII/2017

23-05-2017 XLIII/481/2017 opinii dotyczącej projektu układu drogowego w ramach zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługa komunikacyjną” – ul. Kosiarzy w Krakowie uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/480/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/479/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/478/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Dąbrówki w Krakowie uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/477/2017 opinii dotyczącej uzgodnienia lokalizacji trasy kabla i miejsc posadowienia słupów przyłącza sieci oświetlenia ulicznego ul. Rzemieślnicza - Skrzyneckiego  uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/476/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/475/2017 wskazania Redaktora Naczelnego czasopisma „Głos Podgórza” uchwała
XLIII/2017 23-05-2017 XLIII/474/2017 zmian organizacji ruchu na ul. Parkowej uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/473/2017 wprowadzenia strefy ruchu na ul. Przewóz uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/472/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Krzemionki w Krakowie uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/471/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie  uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/470/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. św. Benedykta w Krakowie uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/469/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Krakusa w KrakowiE uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/468/2017

korekty Uchwały Nr XLI/457/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2017– 2018

uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/467/2017

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/466/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/465/2017

przekazania prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nieruchomości położonych w obrębie 15. jedn. ew. Pogórze pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Wodną w Krakowie

uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/464/2017

przekazania prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie części nieruchomości położonej w obrębie 19. jedn. ew. Pogórze przy ul. Mały Płaszów w Krakowie

uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/463/2017

opinii dot. przedłużenia umowy najmu części nieruchomości (pozostającej w trwałym zarządzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego) pod stację bazową telefonii komórkowej - 2692 Bagry

uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/462/2017 opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Skład Solny” uchwała 
XLII/2017 25-04-2017 XLII/461/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej w Krakowie uchwała 
XLII/2017 25-04-2017 XLII/460/2917 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy pl. Bohaterów Getta w Krakowie uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/459/2017 opinii dot. ustalenia strefy płatnego parkowania na kolejnych ulicach znajdujących się na obszarze Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XLII/2017 25-04-2017 XLII/458/2017 objęcia patronatem turnieju piłkarskiego organizowanego przez RKS „Garbarnia” uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/457/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2017– 2018 uchwała  załącznik
XLI/2017 28-03-2017 XLI/456/2017 korekty Uchwały Nr XXV/259/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 5 kwietnia 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2017 uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/455/2017 zmiany uchwały Nr XXX/313/2016 z dnia 12.07.2016r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2017   uchwała  załącznik
XLI/2017 28-03-2017 XLI/454/2017 zmian w składzie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/453/2017 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2016  uchwała  załącznik
XLI/2017 28-03-2017 XLI/452/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. św. Benedykta w Krakowie uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/451/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. obszaru Stawu Płaszowskiego w Krakowie  uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/450/2017 przekazania trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nieruchomości położonych w obrębie 13. jedn. ew. Pogórze przy ul. Limanowskiego w Krakowie uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/449/2017 ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego Zajazdu pod św. Benedyktem – ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/448/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia działek nr 96/2, 96/3, 97/2, 97/3 położonych przy ul. Wrobela w Krakowie  uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/447/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/446/2017 wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Bookmacher Sp. z o.o.

uchwała

XL/2017 07-03-2017 XL/445/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Traugutta w Krakowie

uchwała
XL/2017 07-03-2017 XL/444/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rybitwy w Krakowie

uchwała
XL/2017 07-03-2017 XL/443/2017

opinii dotyczącej „Projektu Koncepcyjnego Rewitalizacji i Modernizacji Parku im. W. Bednarskiego w Krakowie”

uchwała
XL/2017 07-03-2017 XL/442/2017

opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ul. Przewóz”

uchwała
XL/2017 07-03-2017 XL/441/2017

zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/440/2017

wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Bookmacher Sp. z o.o.

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/439/2017 opinii wstępnego projektu zmian w Statutach Dzielnic uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/438/2017

wydania opinii dotyczącej nadania nazwy im. „Józefa Turbasa” dla zrealizowanej drogi łączącej ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Stanisława Klimeckiego

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/437/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/436/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Długosza w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/435/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Traugutta w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/434/2017

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu typu P&R pod nazwą „Mały Płaszów” (…)” w Krakowie

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/433/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku Rzecznego Wilga (…) przy ul. Brożka, Borsuczej, Ruczaj i Rzemieślniczej w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/432/2017

opinii do budowy drogi (3KDL) łączącej ulice: Myśliwską i Przewóz w Krakowie

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/431/2017

ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej na nieruchomościach wchodzących w skład Parku Miejskiego Bagry Wielkie

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/430/2017

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/429/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/428/2017 korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/427/2017 zawarcia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. J. Korczaka w Krakowie z siedzibą przy ul. Grochowej 19 umowy najmu części powierzchni dachu z firmą AERO2 Sp. z o.o. uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/426/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 59 położonej przy ul. Surzyckiego w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/425/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 289 położonej przy ul. Grochowej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/424/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 11/4 o pow. 17,9206 ha (z wyłączeniem jej północno – wschodniej części), nr 119/11 o pow. 0,3486 ha, nr 97/2 o pow. 0,9313 ha i nr 97/3 o pow. 3,0750 ha obr. 29 jedn. ew. Podgórze położonych na terenie kamieniołomu Liban uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/423/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 53/32 o pow. 0,3472 ha obr. 17 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Płaszowskiej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/422/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/421/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kącik w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/420/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarnieckiego w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/419/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/418/2017 określenia środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/417/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 roku uchwała