UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLII/2017 12-12-2017 XLII/595/2017 umożliwienia pieszym dojścia do Parku Aleksandry w Krakowie  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/594/2017 poparcia starań mieszkańców przeciwko likwidacji przejazdu kolejowego znajdującego się przy ulicy Jasieńskiego w Krakowie  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/593/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2017 12-12/2017 XLII/592/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/591/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/590/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/589/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/588/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/587/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/586/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/585/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/584/2017 poparcia wniosku mieszkańcó w os. Na Kozłówce o wznowienie (przywrócenie) kursowania autobusu przez ul. Na Kozłówce  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/583/2017 montażu słupków ograniczających możliwość parkowania samochodów na wyremontowanym odc. chodnika przy ul. Wlotowej, po stronie numerów nieparzystych  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/582/2017 opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu obejmującego Wzgórze Kaim w Krakowie  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/581/2017 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie”  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/580/2017 opinii projektu budowlanego Rewitalizacji Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/579/2017 opracowania dokumentacji dla budowy kanalizacji odwadniającej oraz jej realizację dla parkingu przed blokiem ulicy Teligi 14 w Krakowie  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/578/2017

dobudowy lampy oświetleniowej w rejonie ulic Działkowej i Łazy w Krakowie

uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/577/2017

budowy linii tramwajowej do nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/576/2017

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. przyśpieszenia prac nad opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Dzielnicy XII

uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/575/2017 budowy boiska wielofunkcyjnego w parku Lilii Wenedy w Krakowie  uchwała
XLII/2017 12-12-2017 XLII/574/2017 uzupełnienia zapisu w Paragrafie 2 Uchwały Nr XLI/567/2017 Rady Dzielnicy XII z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie opinii koncepcji wielobranżowej budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/573/2017 opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa zespołu budynków ( do 8 budynkó w) mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji usług w parterach niektórych budynków wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi przy ulicy Telimeny w Krakowie uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/572/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/571/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/570/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/569/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/568/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/567/2017 opinii koncepcji wielobranżowej budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/566/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego zapewnienia odpowiedniego dojścia do pomnika na Wzgórzu Kaim w Bieżanowie  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/565/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/564/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/563/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/562/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/561/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/560/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/559/2017 wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Ks. P. Ściegiennego i ul. Konrada Wallenroda w Krakowie  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/558/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/557/2017 dobudowy lamp oświetleniowych ( rozbudowa istniejącej linii oświetlenia) w rejonie chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 117 w kierunku basenu – Com Com Zone w Nowym Prokocimiu  uchwała
XLI/2017 14-11-2017 XLI/556/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/555/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/554/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/553/2017 opinii dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XII w Krakowie  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/552/2017 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/551/2017 budowy zadaszenia nad boiskiem sportowym Klubu Sportowego „Baszta”  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/550/2017 montażu progów zwalniających na ulicy Rakuś w Krakowie uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/549/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/548/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/547/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/546/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/545/2017 zabudowy słupków ograniczających parkowanie pojazdów przy skrzyżowaniu ulic Ks. Piotra Ściegiennego i ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/544/2017 budowy lustra poprawiającego widoczność w rejonie ulicy Konrada Wallenroda, budynek nr 59 (wyjazd na ul. K. Wallenroda)  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/543/2017 naprawy oświetlenia kładki dla pieszych nad ulicą Wielicką, prowadzącą do sklepów: TESCO i OBI  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/542/2017 dobudowy latarni oświetlenia drogowego w rejonie ul. Muzyków - od strony al. Dygasińskiego w Krakowie  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/541/2017 uznania za pomnik przyrody dębów szypułkowych rosnących w parku Anny i Erazma Jerzmanowskich  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/540/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/539/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/538/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/537/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/536/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/535/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/534/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/533/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XL/2017 17-10-2017 XL/532/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/531/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 724 obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Weigla 2 w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/530/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową na działce nr 799 obr. 53 Podgórze przy Alei A. Dygasińskiego nr 29 w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/529/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo- handlowego na funkcję mieszkalną wielorodzinna na dz. Nr 56/59 obr. 57 Podgórze przy ul. Aleksandry 4b w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/528/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/527/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/526/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/525/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/524/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/523/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/522/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/521/2017 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku  uchwała  załącznik
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/520/2017 budowy ekranów akustycznych wzdłuż torów kolejowych na wysokości os. Złocień  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/519/2017 budowy lustra poprawiającego widoczność w rejonie ulic: Bieżanowska- Mała Góra w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/518/2017 wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa zadania pn. wybudowanie zatok parkingowych wzdłuż ulicy Polonijnej w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/517/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/516/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2-17 XXXIX/515/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/514/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/513/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/512/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/511/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIX/2017 19-09-2017 XXXIX/510/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/509/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/508/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/507/2017 poparcia starań o uhonorowanie Elvisa Presleya gwiazdą na Bulwarze Czerwieńskim pod Wzgórzem wawelskim w Krakowie   uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/506/2017 opinii dokumentacji dla zadania pn. Budowy połączenia ul. Ściegiennego z ulicą Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/505/2017 opinii dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ulicy Rydygiera/Schweitzera w Krakowie  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/504/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, obr. 57 jedn. ewid. Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 195/6 obr. 57 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Mała Góra w Krakowie  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/503/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i z częścią usług na działkach nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1 i części działki nr 45/2 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze wraz ze zjazdami i infrastrukturą techniczną na działkach nr 43/2, 44/2, 45/2, 195/6 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Mała Góra w Krakowie” uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/502/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażem podziemnym, układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 125/6, 125/5, 125/4, 125/3, obr. 50 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 111/17 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Seweryna w Krakowie  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/501/2017 opinii sprzedaży udziału ¼ części działki nr 302 o pow. 0,0045 ha, położonej w obrębie 50 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ul. Niedzickiej  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/500/2017 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku  uchwała
XXXVIII/2017 29-08-2017 XXXVIII/499/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXXVII/2017 27-07-2017 XXXVII/498/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII/2017 27-07-2017 XXXVII/497/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII/2017 27-07-2017 XXXVII/496/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII/2017 27-07-2017 XXXVII/495/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII/2017 27-07-2017 XXXVII/494/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII/2017 27-07-2017 XXXVII/493/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII/2017 27-07-2017 XXXVII/492/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2018 uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/491/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania pn. Modernizacja ulic: Imielnej i Niedzickiej w Krakowie  uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/490/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2017-2018  uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/489/2017 wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Wlotowej w Krakowie, na wysokości bloku Wlotowa 4  uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/488/2017 przekazania w trwały zarząd terenu kortów tenisowych zlokalizowanych przy ulicy Smolenia   uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/487/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2018  uchwała  załącznik
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/486/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/485/2017 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami usługowymi/ lub biurowymi przy ul. Aleksandry w Krakowie  uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/484/2017 opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 7/1 i 8/1, położonych w Krakowie, obr. 104 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/483/2017 zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych w rejonie ul. Teligi, na wysokości sklepu Biedronka i placu handlowego  uchwała
XXXVI/2017 04-07-2017 XXXVI/482/2017 zabudowy progów zwalniających przy ulicy Złocieniowej oraz znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h  uchwała
XXXV/2017 06-06-2017 XXXV/481/2017 wniosku do Prezydenta dotyczącego termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 176 w Krakowie  uchwała
XXXV/2017 06-06-2017 XXXV/480/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXV/2017 06-06-2017 XXXV/479/2017 opinii sprzedaży części działki nr 370/1 o pow. ok. 0,0030 ha położonej w obrębie 56 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Bieżanowskiej  uchwała
XXXV/2017 06-06-2017 XXXV/478/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXXV/2017 06-06-2017 XXXV/477/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXV/2017 06-06-2017 XXXV/476/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/475/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie budowy linii tramwajowej do nowopowstającego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (os. Prokocim) uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/474/2017 przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/473/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/472/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 351/369, 351/371/351/32, 351/430, 351/397, 351/432 obr. 55 Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego 33a w Krakowie  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/471/2017 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/470/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/469/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/468/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/467/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/466/2017

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/465/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2018  uchwała  załącznik
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/464/2017 montażu progów zwalniających na ulicach: Sucharskiego i Smolenia  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/463/2017 ustawienia lustra poprawiającego widoczność przy ul. Konrada Wallenroda, na wysokości wjazdu do bloku nr 59  uchwała
XXXIV/2017 16-05-2017 XXXIV/462/2017 ustawienia znaku D1 na skrzyżowaniu ulicy Jerzmanowskiego z ulicą Kurczaba uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/461/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/460/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/459/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/458/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/457/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/456/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/455/2017 korekty uchwały Nr XXXII/431/17 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/278/16 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII na rok 2017  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/454/2017 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Bieżanów”  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/453/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/452/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/451/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/450/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/449/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/448/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/447/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/446/2017 budowy piłko chwytu w rejonie boiska do piłki nożnej na placu zabaw od strony bloku Teligi 16 Nowy Prokocim  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/445/2017 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/444/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na częściach nieruchomości oznaczonych jako działki br 117/20 o pow. 0,0726 ha, nr 239/12 o pow. 0,3249 ha, nr 241/11 o pow. 0,0613 ha obr. 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Mała Góra/Aleksandry w Krakowie na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/443/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 66/29 o pow. całkowitej 0,2688 ha, obręb 58 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Rydygiera/Jana XXIII w Krakowie  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/442/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie części nieruchomości położonej w obr. 50 jednostka ewidencyjna Podgórze, oznaczonej jako działka nr 235/28 o pow. 4, 1446 ha, położonej przy ul. Spółdzielców w Krakowie  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/441/2017 przestawienia progu zwalniającego na ul. Rydygiera, zamontowanego przy Szkole Podstawowej nr 157 (przy poręczach) uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/440/2017 wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Ludwika Rydygiera pomiędzy blokiem mieszkalnym nr 11 a węzłem cieplnym przy numerze 10  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/439/2017 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Ludwika Rydygiera od nr 15 do nr 19 oraz na ulicy Schweitzera od nr 21 do nr 9 w Krakowie  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/438/2017 wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/437/2017 rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/436/2017 zmian w składzie osobowym Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”  uchwała
XXXIII/2017 11-04-2017 XXXIII/435/2017 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2016  uchwała  załącznik
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/434/2017 montażu progów zwalniających na ulicy Polonijnej 16 w Krakowie  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/433/2017 ustawienia zakazu zatrzymywania się na ulicy Stattlera w Krakowie ( znak B-36) po stronie numerów parzystych  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/432/2017 opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/431/2017 zmiany uchwały Nr XXIV/278/16 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII na rok 2017  uchwała  załącznik
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/430/2017 korekty uchwały Nr XXX/391/2017 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2017-2018  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/429/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. pomnika na Wzgórzu Kaim w Bieżanowie uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/428/2017 zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenó w Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/427/2017 zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/426/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/425/2017 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/424/2017 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi dla samochodów osobowych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie.”  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/423/2017 zawarcia kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku przy al. Dygasińskiego 25  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/422/2017

ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/421/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/420/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/419/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/418/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/417/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/416/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/415/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/414/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/413/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/412/2017 przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/411/2017 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej dot. opracowania projektu-koncepcji Parku Aleksandry Północ i Południe  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/410/2017 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/409/2017 rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/408/2017 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/407/2017 rezygnacji z funkcji członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXII/2017 14-03-2017 XXXII/406/2017 wstąpienia Pana Filipa Franczaka do składu Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/405/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/404/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/403/2017 montażu progów zwalniających na ulicy Karola i Henryka Czeczów na osiedlu Złocień w Krakowie  uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/402/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/401/2017 opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego Bieżanowianka w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi na działce nr 312/3 obr.101 Podgórze przy ul. Lipowskiego 5 w Krakowie  uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/400/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/399/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/398/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXI/2017 14-02-2017 XXXI/397/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/396/2017 wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa zadania pn. rekultywacja terenu zielonego os. Na Kozłówce  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/395/2017 opinii sprzedaży udziału ½ części w działce nr 283/4, położonej w Krakowie, obr.56 jedn. ewid. Podgórze  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/394/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/393/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/392/2017 montażu progów zwalniających na ulicach: Sucharskiego i Smolenia  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/391/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2017-2018  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/390/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/389/2017 przystąpienia Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/388/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka 68/34 na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/387/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/386/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/385/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/384/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/383/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/382/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/381/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/380/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXX/2017 17-01-2017 XXX/379/2017 ustawienia znaku zakazu postoju na ulicy Ściegiennego w Krakowie uchwała