UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLI/2017 13-12-2017 XLI/429/2017 przedłużenia umowy najmu części powierzchni dachu Samorządowego Przedszkola Nr 133 w Krakowie

uchwała

XLI/2017 13-12-2017 XLI/428/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2018

uchwała

XLI/2017 13-12-2017 XLI/427/2017 wykupu przez Gminę Miejską Kraków terenów zielonych pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom

uchwała

XLI/2017 13-12-2017 XLI/426/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2018 - 2020

uchwała

XLI/2017 13-12-2017 XLI/425/2017 wyznaczenia przejść dla pieszych na terenie osiedla Podwawelskiego

uchwała  załączniki

XL/2017 22-11-2017 XL/424/2017 sprzedaży zabudowanej działki nr 295/16 położonej w obrębie 43, jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/423/2017 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – Obszar Łąkowy” 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/422/2017 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rodzinnej” 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/421/2017 opinii do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa wprowadzającego zmianę uchwały nr XCIX/1502/14 z dnia 12 marca 2014 r. 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/420/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pn.: „Remont chodnika i ulicy przy budynkach nr 58 i 60 przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie” 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/419/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/418/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/417/2017 projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ZSOI nr 2 na terenie działek 36/16 i 98/53, obr. 31, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie” 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/416/2017 montażu progów zwalniających na ulicy Pychowickiej w Krakowie 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/415/2017 montażu progu zwalniającego na ulicy Obozowej w Krakowie 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/414/2017 ogólnodostępnych miejsc postojowych przed budynkiem nr 18 w ciągu ul. Monte Cassino w Krakowie 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/413/2017 projektu koncepcyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka w Krakowie od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka do nr Bogucianka 32, obr. 76, j. ewid. Podgórze, Kraków” 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/412/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/411/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

uchwała

XL/2017 22-11-2017 XL/410/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2019 

uchwała

XXXIX/2017 25-10-2017 XXXIX/409/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego

uchwała

XXXIX/2017 25-10-2017 XXXIX/408/2017 sprzedaży części działki nr 26/6 położonej w obrębie 11 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Bułhaka w Krakowie

uchwała

XXXIX/2017 25-10-2017 XXXIX/407/2017 delegowania członka Rady Dzielnicy VIII Dębniki do prac w Zespole Zadaniowym dot. Parku Zakrzówek

uchwała

XXXIX/2017 25-10-2017 XXXIX/406/2017 ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Dąbrowa"

uchwała

XXXIX/2017 25-10-2017 XXXIX/405/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017

uchwała

XXXIX/2017 25-10-2017 XXXIX/404/2017 korekty podziału środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" w roku 2017

uchwała

XXXIX/2017 25-10-2017 XXXIX/403/2017 oznakowania na ul. Spacerowej w Krakowie

uchwała

XXXIX/2017 25-10-2017 XXXIX/402/2017 ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

XXXVIII/2017 11-10-2017 XXXVIII/401/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2017

uchwała

XXXVIII/2017 11-10-2017 XXXVIII/400/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/399/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/398/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018 

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/397/2017 rozszerzenia strefy działania systemu roweru miejskiego „Wavelo” na cały obszar Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/396/2017 projektu inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia na terenie działki 407/2 obr. 7 Podgórze przy ul. Gronostajowej w Krakowie” 

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/395/2017 likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego zlokalizowanego w ciągu ul. Na Klińcu w Krakowie 

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/394/2017 oznakowania na ulicy Petrażyckiego w Krakowie 

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/393/2017 projektu drogowego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego i przebudową sieci energetycznej, teletechnicznej w Krakowie” 

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/392/2017 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018 

uchwała

XXXVII/2017 20-09-2017 XXXVII/391/2017 sprzedaży działki nr 188/2 położonej w obrębie 5 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie 

uchwała

XXXVI/2017 30-08-2017 XXXVI/390/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017

uchwała

XXXVI/2017 30-08-2017 XXXVI/389/2017 rozbudowy i budowy drogi gminnej ulicy Tynieckiej w Krakowie

uchwała

XXXVI/2017 30-08-2017 XXXVI/388/2017 wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości na ul. Widłakowej w Krakowie

uchwała

XXXVI/2017 30-08-2017 XXXVI/387/2017 korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w roku 2017

uchwała

XXXVI/2017 30-08-2017 XXXVI/386/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2019

uchwała

XXXVI/2017 30-08-2017 XXXVI/385/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2019

uchwała

XXXVI/2017 30-08-2017 XXXVI/384/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2019

uchwała

XXXV/2017 12-07-2017 XXXV/383/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017

uchwała

XXXV/2017 12-07-2017 XXXV/382/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 - 2017

uchwała

XXXV/2017 12-07-2017 XXXV/381/2017 przedłużenia umowy najmu części powierzchni dachu Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie

uchwała

XXXV/2017 12-07-2017 XXXV/380/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XXXV/2017 12-07-2017 XXXV/379/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych

uchwała

XXXV/2017 12-07-2017 XXXV/378/2017 kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych

uchwała

XXXV/2017 12-07-2017 XXXV/377/2017 zbycia działek nr 185/6 oraz nr 185/7 położonych w obrębie 33 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Pszczelnej

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/376/2017 projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Krakowie”

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/375/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 - 2017

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/374/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/373/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2017

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/372/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/371/2017 utworzenia wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Krakowie

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/370/2017 koncepcji rozbudowy ul. Zalesie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemiarki w Krakowie

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/369/2017 sprzedaży części działki nr 465/2 położonej w Krakowie, obręb 6 jednostka ewidencyjna Podgórze

uchwała

XXXIV/2017 21-06-2017 XXXIV/368/2017 zbycia części działki nr 69/5 położonej w obrębie 75 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Obrony Tyńca

uchwała

XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/367/2017 zmiany nazwy ul. Jana Szwai  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/366/2017 zmiany granicy Dzielnicy VIII z Dzielnicą X  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/365/2017 opinii do wniosku Rady Dzielnicy X Swoszowice dotyczącego zmiany granicy Dzielnicy X z Dzielnicą VIII  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/364/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/363/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/362/2017 projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Pumptrack”  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/361/2017 przekazania prawa trwałego zarządu – Park Zakrzówek  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/360/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/359/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/358/2017 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych przy ul. Chmieleniec 2/LU10 w Krakowie  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/357/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/356/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017  uchwała
XXXIII/2017 24-05-2017 XXXIII/355/2017 ustanowienia prawa użytkowania działki nr 314/1 obręb 10 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Powroźniczej 2 w Krakowie  uchwała
XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/354/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/353/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/352/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/351/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu – dz. nr 205 i 212 obręb 2 Podgórze – Park Krakowian - Kostrze 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/350/2017 projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu” 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/349/2017 przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Zamiejska - Tymotkowa 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/348/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu – część dz. nr 743/36 obręb 33 Podgórze 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/347/2017 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/346/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/345/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/344/2017 oznakowania na ul. Ruczaj w Krakowie 

uchwała

XXXII/2017 26-04-2017 XXXII/343/2017 granicy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Liszki 

uchwała  załącznik

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/342/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/341/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 - 2017 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/340/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2018 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/339/2017 wstępnego projektu zmian w Statutach Dzielnic 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/338/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/337/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/336/2017 zmiany uchwały Nr XXIII/255/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/335/2017 przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Lipińskiego 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/334/2017 przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Lubostroń-Szwai 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/333/2017 sprzedaży części działki nr 465/2 położonej w Krakowie, obręb 6 jednostka ewidencyjna Podgórze

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/332/2017 zbycia działki nr 92/1 oraz części działek nr 91/4 oraz nr 90 położonych w obrębie 11 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Wygranej

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/331/2017 zmiany zakresu informacji na graficznych znakach informacyjnych

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/330/2017 nadania nazwy dla ulicy wewnętrznej – prywatnej

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/329/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/328/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2018 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/327/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa parku rzecznego Wilga w zakresie budowy amfiteatru, ciągów pieszych, rowerowych, schodów terenowych, parkingu dla rowerów, obiektów małej architektury i oświetlenia z infrastrukturą techniczną wraz ze zmianą zagospodarowania i ukształtowania terenu przy ulicach Brożka, Borsuczej, Ruczaj i Rzemieślniczej w Krakowie” 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/326/2017 zbycia działek nr 189/48, 189/58, 189/62, 189/67, 189/65 obręb 40 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych przy ul. Batalionów Chłopskich w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/325/2017 opracowania wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego/Szerokie Łąki 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/324/2017 koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/323/2017 koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/322/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/321/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/320/2017 montażu progów zwalniających na ulicy Działowskiego w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/319/2017 oznakowania na ulicy Wrony w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/318/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/317/2017 przekazania prawa trwałego zarządu – Park Zakrzówek 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/316/2017 ustanowienia trwałego zarządu – ul. Dziewiarzy 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/315/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/314/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/313/2017 sprzedaży części działki nr 43/7 obręb 11 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/312/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie” uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/311/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Kultury Ruczaj jako filii Domu Kultury „Podgórze” przy ul. Jana Kantego Przyzby i ul. Zalesie w Krakowie” uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/310/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/309/2017 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/308/2017 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Mitkowskiego w Krakowie uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/307/2017 wprowadzenia strefy płatnego parkowania uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/306/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/305/2017 wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/304/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/303/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała