UCHWAŁY RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLVI/2017 11-12-2017 XLVI/512/2017

planowanej reformy komunikacyjnej

uchwała
XLVI/2017 11-12-2017 XLVI/511/2017

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018

uchwała
XLV/2017 01-12-2017 XLV/510/2017

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017

uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/509/2017

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Armii Krajowej w Krakowie

uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/508/2017 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 – 2020 uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/507/2017 wprowadzenia zmiany w komunikacji miejskiej poprzez wzmocnienie linii autobusowych w Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/506/2017 remontu ul. Bursztynowej w Krakowie uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/505/2017 linii tramwajowej na Górkę Narodową uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/504/2017 wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pn. „Remont ulicy Smętnej i wykonanie chodnika na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Smętnej 11 A i B” uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/503/2017 projektu rozbudowy ulicy Maciejkowej uchwała  załącznik
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/502/2017 projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy Glogera uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/501/2017 organizacji ruchu w rejonie ulicy Chełmońskiego uchwała
XLIV/2017 13-11-217 XLIV/500/2017 wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kaczorówka uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/499/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chabrowej w Krakowie uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/498/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/497/2017

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018

uchwała
XLIV/2017 13-11-2017 XLIV/496/2017

wydzierżawienia działek nr 167/1cz. i nr 167/3 obręb 41 Krowodrza

uchwała
XLIII/2017 09-10-2017 XLIII/495/2017

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego/ul. Stelmachów w Krakowie

[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR XLIII/495/2017 W CAŁOŚCI - PISMO ZNAK BR-03.1511.1.26.2017 Z DNIA 02.11.2017]

uchwała
XLIII/2017 09-10-2017 XLIII/494/2017

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego/ul. Stelmachów w Krakowie

[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR XLIII/494/2017 W CAŁOŚCI - PISMO ZNAK BR-03.1511.1.26.2017 Z DNIA 02.11.2017]

uchwała
XLIII/2017 09-10-2017 XLIII/493/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XLII/2017 02-10-2017 XLII/492/2017 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek sportu” uchwała  załącznik
XLII/2017 02-10-2017 XLII/491/2017

ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości przy ul. Jęczmiennej w Krakowie

uchwała
XLII/2017 02-10-2017 XLII/490/2017 przywrócenia ekranów akustycznych na ul. Opolskiej uchwała
XLII/2017 02-10-2017 XLII/489/2017 budowy przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Prądnik Czerwony uchwała
XLII/2017 02-10-2017 XLII/488/2017 uchylenia uchwały nr XLI/486/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie kapliczki na rogu ul. Chełmońskiego z ul. Stachiewicza uchwała
XLII/2017 02-10-2017 XLII/487/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/486/2017 kapliczki na rogu ul. Chełmońskiego z ul. Stachiewicza uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/485/2017 zbycia działki przy ul. Górka Narodowa uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/484/2017 wpisania do WPF budowy ulicy Czesława Miłosza uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/483/2017 nowej organizacji ruchu na ulicy Gaik uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/482/2017 likwidacji „ronda” przy ul. Krowoderskich Zuchów bocznej oraz wyznaczenie parkingu uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/481/2017 ustawienia znaku B-36 oraz kontraruchu rowerowego na ulicy Ks. Siemaszki uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/480/2017 nowej organizacji ruchu na ul. Potoczek uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/479/2017

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Josepha Conrada/ul. Sosnowieckiej w Krakowie

uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/478/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie /wariant 2/ uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/477/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie /wariant 1/ uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/476/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/475/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/474/2017 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2017 r. uchwała
XLI/2017 18-09-2017 XLI/473/2017 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2018 r. uchwała
XL/2017 06-09-2017 XL/472/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XL/2017 06-09-2017 XL/471/2017 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie rezolucji do PKP PLK oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa uchwała  załącznik
XL/2017 06-09-2017 XL/470/2017

wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zmian w komunikacji miejskiej na czas remontu linii kolejowej E30

uchwała  załącznik
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/469/2017 zbycia części działki położonej przy ul. Banacha w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/468/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marczyńskiego w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/467/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/466/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Elsnera w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/465/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/464/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/463/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/462/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/461/2017 zmian w składzie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/460/2017 montażu stacji rowerowych  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/459/2017

budowy przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie.

uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/458/2017

uchwały kierunkowej LXIX/1714/17 Rady Miasta Krakowa z dn. 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych

uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/457/2017 korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018 uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/456/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018  uchwała
XXXIX/2017 28-08-2017 XXXIX/455/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/454/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Zachód” uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/453/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojciecha Weissa w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/452/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/451/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/450/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/449/2017 przeniesienia i odwołania znaku B-35 na ul. Różyckiego uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/448/2017 przeniesienia przystanku linii autobusowej nr 154 uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/447/2017 rozszerzenia zadania w budżecie Miasta Krakowa uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/446/2017 korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018 uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/445/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała
XXXVIII/2017 13-07-2017 XXXVIII/444/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XXXVII/2017 19-06-2017 XXXVII/443/2017 montażu progu zwalniającego na ul. Piaskowej uchwała  załącznik
XXXVII/2017 19-06-2017 XXXVII/442/2017 wprowadzenia zadań do budżetu Miasta Krakowa uchwała
XXXVII/2017 19-06-2017 XXXVII/441/2017 utworzenia tymczasowej stacji kolejowej Kraków-Olsza na czas remontu linii kolejowej Kraków Główny Towarowy – Rudzice oraz utworzenia przez Miasto Kraków przystanków SKA na Małej Obwodnicy Kolejowej uchwała
XXXVII/2017 19-06-2017 XXXVII/440/2017 projektu dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie” uchwała
XXXVII/2017 19-06-2017 XXXVII/439/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/438/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/437/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/436/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/435/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/434/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zdrowej w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/433/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/432/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ks. Kazimierza Siemaszki w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/431/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/430/2017 zakazu parkowania na ul. Palacha w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/429/2017 postawienia słupków przy przystanku „Lekarska” w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/428/2017 sporządzenia projektu nowej organizacji ruchu na ulicy Pod Fortem uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/427/2017 funkcjonowania linii 115 uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/426/2017 przesunięcia znaku B-36 na ulicy (Starej) Opolskiej uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/425/2017 postawienia znaków B-35 na ulicy Marii Bobrzeckiej w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/424/2017 wniosku do ZZM o wykup nieruchomości pod nową lokalizację ogródka jordanowskiego dla osiedla Tonie uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/423/2017

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wybickiego w Krakowie.

uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/422/2017

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wybickiego w Krakowie

uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/421/2017 lokalizacji stacji rowerowych w Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/420/2017 korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018 uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/419/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała
XXXVI/2017 22-05-2017 XXXVI/418/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/417/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/416/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/415/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/414/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/413/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/412/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/411/2017 budowy bezpiecznego przystanku „Gaik Tonie” uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/410/2017 wykonania oznakowania poziomego na ulicach Gaik i Na Zielonki uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/409/2017 montażu słupków przy Szkole Podstawowej nr 67 w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/408/2017

usprawnienia przejazdu przy Żłobku Samorządowym nr 24 przy ul. Opolskiej

uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/407/2017

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stawowej w Krakowie

uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/406/2017

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wybickiego w Krakowie

uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/405/2017 zbycia działek położonych przy ul. Bociana w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/404/2017 ustanowienia trwałego zarządu - ul. Siewna w Krakowie uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/403/2017

ustanowienia trwałego zarządu na działkach przy ul. Gdyńskiej w Krakowie

uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/402/2017 zmiany uchwały nr XXXIV/395/2017 z dnia 6 marca 2017 r. uchwała
XXXV/2017 03-04-2017 XXXV/401/2017

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2016 r.

uchwała
XXXIV/2017 06-03-2017 XXXIV/400/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 06-03-2017 XXXIV/399/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 06-03-2017 XXXIV/398/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 06-03-2017 XXXIV/397/2017

budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jasnogórskiej i Ojcowskiej

uchwała
XXXIV/2017 06-03-2017 XXXIV/396/2017 zmiany organizacji ruchu na ulicy Wybickiego w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 06-03-2017 XXXIV/395/2017 zmiany uchwały Nr XXV/296/2016 z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV na rok 2017 uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/394/2017 „zarurowania” rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Maciejkowej uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/393/2017 uzupełnienia oznakowania na ul. Meiera uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/392/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/391/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kluczborskiej w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/390/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/389/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/388/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ojcowskiej w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/387/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/386/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/385/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/384/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/383/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/382/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wielkotyrnowskiej w Krakowie

uchwała
XXXIII/2017 20-02-2017 XXXIII/381/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XXXII/2017 24-01-2017 XXXII/380/2017 korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018 uchwała
XXXII/2017 24-01-2017 XXXII/379/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/378/2017 rezygnacji Pani Elżbiety Ryby z Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/377/2017 dodatkowych kursów linii autobusowej nr 118  uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/376/2017 nakładki asfaltowej na ul. Waliszewskiego uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/375/2017 wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Ojcowskiej uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/374/2017 wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/373/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lentza w Krakowie uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/372/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lentza w Krakowie uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/371/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pużaka w Krakowie uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/370/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Radzikowskiego w Krakowie uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/369/2017 ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Zdrowa/Bobrzeckiej w Krakowie uchwała
XXXI/2017 16-01-2017 XXXI/368/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 uchwała