BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.11.24 ] Zakup i dostawa fabrycznie nowych , nieużywanych telewizorów LED dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 02.12.2016r do godz. 10.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 02.12. 2016r godz. 10.00

 

 

 

[ 2016.11.24 ] Formularz cenowy

[ 2016.11.24 ] Formularz ofertowy

[ 2016.11.24 ] Wzór umowy

[ 2016.11.24 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.12.06 ] Zawiadomienie o wyborze oferty

 

[ 2016.12.13 ] Informacja o wyborze oferty ( aktualizacja )