BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

 [ 2016.11.16 ] Zakup i dostawa nowych, nieużywanych wózków pielęgnacyjnych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Domu Pomocy Społecznej im L. I A. Helclów w Krakowie Nr sprawy DPS/ZP/2523/2533/BZP/D/46N/2016

 

2. Tryb postępowania :

 BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 23.11.2016r do godz. 09.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

 Dnia 23.11.2016r godz. 09.00

 

 

 

[ 2016.11.16 ] Formularz cenowy

[ 2016.11.16 ] Formularz ofertowy

[ 2016.11.16 ] Wzór umowy

[ 2016.11.16 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.11.23 ] Zawiadomienie o wyborze oferty