BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.11.15 ] Zakup i dostawa czasopism dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 22.11.2016r do godz. 09.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 22.11.2016r godz. 09.00  

Zmieniony na 24.11.2016r godz.09.00

 

 

 

[ 2016.11.15 ] Formularz cenowy

[ 2016.11.15 ] Formularz ofertowy

[ 2016.11.15 ] Wzór umowy

[ 2016.11.15 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.11.16 ] Załącznik 01 - wyjaśnienie czasopisma

 

[ 2016.11.18 ] Załącznik 02 - Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

 

[ 2016.11.21 ] Załącznik 03 - wyjaśnienie nr 2

[ 2016.11.21 ] Załącznik 04 - Formularz cenowy

 

[ 2016.11.24 ] Zawiadomienie o wyborze oferty