Dokument archiwalny

8 listopada 2016 r. w Krakowie rozpocznie się konferencja pod hasłem „W trosce o seniorów naszych miast”. Będzie to wyjątkowe, bo dwudniowe i międzynarodowe spotkanie przedstawicieli czterech środowisk: urzędników miejskich, pracowników uczelni wyższych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz seniorów aktywnie uczestniczących w tworzeniu polityki senioralnej. W sumie weźmie w nim udział około 60 uczestników. Wśród nich goście z zagranicy, z Wiednia, Budapesztu, Edynburga, Lipska, Ołomuńca, Frankfurtu, Bratysławy i Trondheim.

 

Pierwszy dzień konferencji, 8 listopada będzie miał charakter warsztatowy – w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego odbędą się spotkania eksperckie poświęcone dobrym praktykom miast w czterech obszarach życia seniorów. Uczestnicy dyskutować będą o aktywności osób starszych ( aktywizacji i integracji), dialogu międzypokoleniowym (w tym edukacji do starości i budowaniu więzi między generacjami), przestrzeni miejskiej przyjaznej dla osób starszych (m.in. infrastrukturze i życiu kulturalnym) oraz o partycypacji osób starszych w zarządzaniu życiem miasta (w tym o doświadczeniach gremiów będących formalną reprezentacją starszych mieszkańców miast). Na koniec dnia uczestnicy warsztatów odwiedzą krakowskie Centra Aktywności Seniorów.

 

Wyniki pracy wtorkowych warsztatów – w tym wnioski i rekomendacje – poznamy drugiego dnia konferencji (9 listopada), podczas sesji plenarnej otwartej dla publiczności, która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Na ten dzień zaplanowano też wystąpienia przedstawicieli miast partnerskich – dowiemy się, jak wygląda polityka senioralna w Ołomuńcu, Wiedniu, Lipsku, Trondheim i Edynburgu. O założeniach i osiągnięciach krakowskiej polityki senioralnej opowie dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. Konferencyjny dzień zakończą prelekcje naukowców m.in. na temat kształcenia geriatrycznego i gerontologicznego na miarę XXI wieku oraz dyskusja.

 

Konferencję organizują: Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa, Doradca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych UMK, Wydziałem Promocji i Turystyki UMK, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz przedstawicielami krakowskich uczelni wyższych. Wezmą w niej udział: przedstawiciele miast partnerskich Krakowa, eksperci miejscy – przedstawiciele wydziałów i jednostek miejskich budujących politykę senioralną Krakowa, przedstawiciele innych polskich miast, wykładowcy krakowskich uczelni wyższych, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

 

Statystyka i badania naukowe dotyczące seniorów potwierdzają, że liczba osób w wieku dojrzałym (60+) ciągle wzrasta. Ważne jest zatem podjęcie działań, które umożliwią zapewnienie im warunków do godnego i zdrowego starzenia się, właściwe zagospodarowanie potencjału osób starszych, a także rozwój usług i towarów im dedykowanych. Równie istotne są kwestie opieki medycznej i zabezpieczenia społecznego, jak również przystosowanie przestrzeni miejskich dla potrzeb osób starszych.

 

PROGRAM KONFERENCJI