BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

 Zakup i dostawa nowego, nieużywanego pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej im L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 08.11.2016 do godz. 11:00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 08.11.2016 godz. 11:00

 

 

 

[ 2016.10.28 ] Zapytanie ofertowe

[ 2016.10.28 ] Formularz cenowy

[ 2016.10.28 ] Formularz oferty

[ 2016.10.28 ] Wzór umowy

 

[ 2016.11.10 ] Zawiadomienie o wyborze oferty