Projekt: Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki

 

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Wartość projektu: 40 820 358,34 PLN

 

 

Wartość dofinansowania: 28 284 529,75 PLN

 

 

Jednostka realizująca: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

 

 

Okres realizacji: 01.08.2014 – 30.06.2021

 

 

Opis

 

Głównym celem projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na rzecz rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej dla społeczeństwa, bazującej na tym dziedzictwie.

W wyniku realizacji projektu powstanie ponad 5800 m2 powierzchni użytkowej, która zostanie przeznaczona na ekspozycję i obsługę ruchu zwiedzających. Ważnym zakresem inwestycji jest również adaptacja piwnic i przestrzeni podziemnej zaplecza zajezdni tramwaju elektrycznego w hali D. Ponadto mają zostać wyeksponowane niedostępne do dziś elementy elektrowni zakładowej, które produkowały energię elektryczną dla pierwszych krakowskich tramwajów elektrycznych. Konieczne jest również wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych dla zakończenia procesu rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej zabudowy.

W budynku dawnej wozowni - największej sali ekspozycyjnej budynku D, planowane jest urządzenie wystawy związanej z historią polskiej motoryzacji. Będzie to rozwinięcie prezentowanej już ekspozycji „Moto-kultura”.

W ramach realizacji projektu zostanie częściowo odtworzony oryginalny odcinek podtorza w części zachodniej hali. Na oryginalnej konstrukcji podtorza będzie znajdować się replika najstarszego krakowskiego tramwaju elektrycznego wąskotorowego. W jej wnętrzu będą odtwarzane filmy czy materiały archiwalne związane z rozwojem krakowskich linii tramwajowych. Eksponowane będą również inne obiekty, np. najstarszy krakowski tramwaj konny typ „letni” z 1882 roku. Stworzą one pierwszą część wystawy poświęconej rozwojowi miasta z punktu widzenia zmian w obszarze inżynierii miejskiej, urbanizacji i ich wpływu na poziom życia mieszkańców. Przeszklona zostanie również oryginalna część kanałów rewizyjnych.