BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu

 

Zakup i dostawa nowej , nieużywanej kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem dla Domu Pomocy Społecznej im L. I A. Helclów w Krakowie

 

 

2. Tryb postępowania

 

BZP DO 30.000 EURO

 

 

3. Termin składania ofert :  27.10.2016 do godz. 9:00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :  27.10.2016 godz. 9:00[ 2016.10.20 ] Ogłoszenie o Zamówieniu - zapytanie ofertowe


[ 2016.10.20 ] Załącznik 01 - formularz oferty

[ 2016.10.20 ] Załącznik 02 - wzór umowy

[ 2016.10.20 ] Załącznik 03 - załącznik nr 1 do formularza ofertowego


[ 2016.10.28 ] Zawiadomienie o wyborze oferty