Dokument archiwalny

 

Na podstawie ust. 26 regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2853/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego, Komisja została rozwiązana.

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego d/s poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego stylu życia i rekreacji rowerowej przy Urzędzie Miasta Krakowa powołana została w dniu 6 lipca 2016 roku na wniosek Pana Lucjana Surdeja.

 

Podstawą prawną powołania ww. Komisji jest art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 5, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) oraz w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2638/2014 z dnia 19 września 2014 r.

 

Skład Komisji:

 

Marek Kosicki - Małopolski Związek Kolarski

Marta Wojaczyńska - Stowarzyszenie Jerzmanowskich

Kazimierz Mostowik - Stowarzyszenie Malownicza Gmina

Marcin Dumnicki - Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

Piotr Opiłka - Stowarzyszenie Tak Kraków

Łukasz Salwarowski - Stowarzyszenie Manko

Karol Oleksy - MTKKF ZW

Adam Łach - TKKF Top Spin

 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Marcin Dumnicki

Kazimierz Mostowik

 

 

Sekretarz Komisji:

Karol Oleksy

 

 

Przedstawiciel Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa w Komisji:

Marta Kapusta-Wesołowska

tel. 12 616 6062

 

 

Dokumenty z pierwszego posiedzenia Komisji:

 

1. Uchwalony regulamin

2. Uchała nr 1

3. Protokół z posiedzenia Komisji