Dokument archiwalny

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert

 

na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

złożonych w roku 2016 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. Salon Literacki SPP realizowanego przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie - termin zgłaszania uwag upłynął 14 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizcję zadania publicznego pt. Tomik "Poetycki Kraków" realizowanego przez Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie - termin zgłaszania uwag upłynął 16 sierpnia 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. Publikacja pt. „Troska Kościoła o rodzinę na obczyźnie” (tytuł roboczy) przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  - termin zgłaszania uwag upłynął 16 sierpnia 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. In America Tomek Grochot Quintet przez Fundację im. Zbigniewa Seiferta - termin zgłaszania uwag upłynął 17 października 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. "Baziak"przez Fundację Filmową Dokument - termin zgłaszania uwag upłynął 17 października 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. Realizacja Koncertu "Cztery pory roku" przez Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Krakowie - termin zgłaszania uwag upłynął 19 października 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego pt. Inauguracja Roku Kościuszkowskiego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej - termin zgłaszania uwag upływa 17 listopada 2016 r.