PASTERNIK – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 1 lipca 2016 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 16 sierpnia 2016 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2175/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2018 r.


powrótPowrót do strony głównej planu