BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA:

 

Remont zabytkowego ogrodzenia i bramy wjazdowej Dworu Biskupów Krakowskich - przetarg nieograniczony 1/PN/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki do SIWZ - 1-6

załącznik do SIWZ - 7

przedmiar robót- 8

projekt budowlany cz 1 - 9

projekt budowlany cz 2 - 9

program prac konserwatorskich - 10

pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytktó i Pozwolenie na budowę 11-12

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA:

 

Przetarg nieograniczony na ocieplenie ścian zewnętrznych Klubu Kultury "Chełm":

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki do SIWZ

uproszczony projekt

przedmiar robót

opinia konserwatora

wzór umowy

wyjaśnienie treści SIWZ

informacja

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

przetarg nieograniczony nr 1/PN/2016 -kontynuacja wykonania izolacji pionowej przeciwwilogociowej ścian fundamentowych Oficyny Wschodndniej - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

przetarg nieograniczony nr 1/PN/2015 - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej scian fundamentowych Oficyny Wschodniej - I etap

 

przetarg nieograniczony mr 1/PN/2016 - kontynuacja wykonania izolacji pionowej przeciwwilogociowej ścian fundamentowych Oficyny Wschodniej

 

Osoba odpowiedzialna:
RENATA LISOWSKA
Osoba publikująca:
PAULINA PRANICA
Data wytworzenia:
2016-06-09
Data publikacji:
2016-06-09
Data aktualizacji:
2017-07-06