Dokument archiwalny

Projekt: Przebudowa ulicy Bieżanowskiej w Krakowie – etap I

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

  

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 9 028 689,57 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 31.10.2014 - 18.12.2015

 

 

Opis

 

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę drogi powiatowej na 2245 na odcinku od skrzyżowania z ul. Jerzmanowskiego do skrzyżowania z ul. Mała Góra. Długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 1,47 km, a szerokość 6,0 m (z lokalnymi przewężeniami) – po jednym pasie ruchu w każdą stronę.

 

Jednym z głównych założeń projektu było zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi: pieszych, dzięki przebudowie chodnika, użytkowników bezpośrednich dzięki przebudowie zjazdów indywidualnych oraz wszystkich uczestników ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Przebudowano również 5 przystanków autobusowych.