Dokument archiwalny

Projekt: Mieszkamy pod bezpiecznym dachem

 

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

Fundusz: Fundusz Szwajcarski

 

Wartość projektu: 163 000,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 130 066,93 PLN

 

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

 

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

 

Okres realizacji: 08.01.2016 - 30.04.2016

 

 

Opis

 

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Celem projektu jest utworzenie mieszkania chronionego o pow. 63,1 m2, usytuowanego w parterowym budynku i składającego się z 3 izb mieszkalnych, aneksu kuchennego i pełnego węzła sanitarnego. Architektura wnętrz i ich wyposażenie umożliwią zamieszkanie trzem osobom niepełnosprawnym. 

 

Przygotowywana oferta pomocy ma na celu wsparcie osób z niej korzystających w wykonywaniu codziennych obowiązków. Połączenie działań inwestycyjnych z treningiem umiejętności społecznych może pozwolić osobom na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób, które ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.