UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

7 kadencja - 2016 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXVIII/2016 14-12-2016 XXVIII/302/2016 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XXVIII/2016 14-12-2016 XXVIII/301/2016 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Konfederackiej w Krakowie  uchwała
XXVIII/2016 14-12-2016 XXVIII/300/2016 oznakowania w rejonie ulicy Hollendra  uchwała
XXVIII/2016 14-12-2016 XXVIII/299/2016 ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Dąbrowa  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/298/2016 granicy pomiędzy Dzielnicą VIII Dębniki a Dzielnicą IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/297/2016 ustanowienia pomnika przyrody na terenie Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/296/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2017  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/295/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/294/2016 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łany w Krakowie”  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/293/2016 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa kapliczki na części działki nr 679/4 oraz 116/18 obr. 33 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/292/2016 wykupu części działki przy ul. B. Śmiałego 35 nr dz. 116 obr. 73  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/291/2016 montażu progów zwalniających przy ulicy Stępice w Krakowie  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/290/2016 bezpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 203/1, nr 204/1, nr 204/5 i nr 205/1 obr. 82 Podgórze  uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/289/2016 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Mitkowskiego w Krakowie uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/288/2016 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych uchwała
XXVII/2016 16-11-2016 XXVII/287/2016 koncepcji budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej w Krakowie  uchwała
XXVI/2016 12-10-2016 XXVI/286/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 – 2017  uchwała
XXVI/2016 12-10-2016 XXVI/285/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2017  uchwała
XXVI/2016 12-10-2016 XXVI/284/2016 ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Sodowa  uchwała
XXVI/2016 12-10-2016 XXVI/283/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ul. Działowskiego  uchwała
XXVI/2016 12-10-2016 XXVI/282/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XXVI/2016 12-10-2016 XXVI/281/2016 opinii dotyczącej lokalizacji słupów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą dla zadania: „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zakrzowiecką z ul. Gronostajową w Krakowie”  uchwała
XXVI/2016 12-10-2016 XXVI/280/2016 montażu progów zwalniających na ulicy Błotniska w Krakowie  uchwała  załącznik
XXVI/2016 12-10-2016 XXVI/279/2016 koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej w Krakowie”  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/278/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/277/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/276/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 - 2017  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/275/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2017  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/274/2016 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/273/2016 korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w roku 2016  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/272/2016 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku gimnazjum, przebudową fragmentu budynku Gimnazjum Nr 21, przebudową i budową infrastruktury technicznej przy ul. Komandosów 29 w Krakowie”  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/271/2016 sprzedaży działki nr 79/2 obręb 42 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/270/2016 zbycia części działki nr 235/5 obręb 73 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Lutego Tura  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/269/2016 zbycia części działki nr 88/26 obręb 3 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Brzask  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/268/2016 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/267/2016 wykupu działek nr 129/4, 129/5, 129/6, 129/8, 129/9, 129/10, 129/11 obr. 11 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/266/2016 koncepcji przebudowy ul. Widłakowej oraz ul. Nierównej w Krakowie  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/265/2016 koncepcji budowy ul. 8 Pułku Ułanów na odcinku od ul. Zawiłej do skrzyżowania ulic Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego  uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/264/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2017 uchwała
XXV/2016 14-09-2016 XXV/263/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XXIV/2016 31-08-2016 XXIV/262/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 uchwała
XXIV/2016 31-08-2016 XXIV/261/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016 uchwała
XXIV/2016 31-08-2016 XXIV/260/2016 sprzedaży części działki nr 142/1 i części działki nr 291 obręb 9 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych w Krakowie uchwała
XXIV/2016 31-08-2016 XXIV/259/2016 wypowiedzenia umów dzierżawy z F.P.U.H. Cementex sp. jawna uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/258/2016 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/257/2016 kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/256/2016 pozyskania działki w okolicach ul. Czerwone Maki z przeznaczeniem pod urządzenie parku  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/255/2016 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/254/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/253/2016 przecięcia ulicy Św. Jacka  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/252/2016 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ul. Winnickiej, Porucznika Emira i Podole w Krakowie”  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/251/2016 projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Wrony w Krakowie z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Chlebicznej  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/250/2016 posadowienia szaletu miejskiego przy Rynku Dębnickim  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/249/2016 rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ulicy Twardowskiego  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/248/2016 wykupu działki nr 114/127 obr. 10 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
XXIII/2016 13-07-2016 XXIII/247/2016 zniesienia pomnika przyrody na terenie Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XXII/2016 22-06-2016 XXII/246/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016 uchwała
XXII/2016 22-06-2016 XXII/245/2016 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/244/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – Park Podworski  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/243/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ogródek jordanowski - ul. Pietrusińskiego  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/242/2016 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/241/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/240/2016 Planu Rozwoju Dzielnicy w ramach projektu „Dzielnice Planują!”  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/239/2016 ujęcia w programie nakładkowym na rok 2017 ulic z terenu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/238/2016 wykupu działki nr 411/4 obr. 7 Podgórze  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/237/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/236/2016 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/235/2016 uspokojenia ruchu na ul. Wapowskiego oraz ul. Hollendra  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/234/2016 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/233/2016 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Ruczaj – Lubostroń”  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/232/2016 zbycia części działki nr 514/62 obr. 10 Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/231/2016 zmiany Uchwały Nr III/9/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XXI/2016 25-05-2016 XXI/230/2016 uruchomienia na terenie miasta Krakowa dentobusa  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/229/2016 nadania imienia Świętego Jana Pawła II Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/228/2016 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/227/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/226/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/225/2016 odwołania ze składu Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/224/2016 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku rekreacyjno-sportowego o salę ćwiczeń oraz nadbudowa z przeznaczeniem na sale pensjonatowe przy ul. Winnickiej w Krakowie”  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/223/2016 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej”  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/222/2016 zbycia części działki nr 101/3 obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Ludwinowskiej w Krakowie  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/221/2016 zbycia działek nr 408/9 i 408/44 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych w Krakowie  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/220/2016 likwidacji progów zwalniających w ciągu ulic Jaworowa oraz Biała Droga w Krakowie  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/219/2016 dodatkowego oznakowania ulicy Czarodziejskiej w Krakowie  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/218/2016 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/217/2016 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/216/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/215/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – Bulwar Poleski i Wołyński  uchwała
XX/2016 20-04-2016 XX/214/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ul. Kobierzyńska uchwała
XIX/2016 16-03-2016 XIX/213/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XIX/2016 16-03-2016 XIX/212/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XIX/2016 16-03-2016 XIX/211/2016 wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pychowice – Ogród Akademicki”  uchwała
XIX/2016 16-03-2016 XIX/210/2016 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Podgórki Tynieckie”  uchwała
XIX/2016 16-03-2016 XIX/209/2016 rozbudowy ulicy Wielogórskiej w Krakowie  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/208/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ul. Dziewiarzy  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/207/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ul. Orszy-Broniewskiego/Kozienicka  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/206/2016 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/205/2016 wyboru wykonawcy do realizacji zadań z zakresu remontów dróg i chodników na rok 2016 realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/204/2016 drogi rowerowej w ulicy Twardowskiego i przejazdu rowerowego przez ulicę Kapelanka  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/203/2016 rozwiązań ruchu rowerowego w rejonie osiedla Dębniki  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/202/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – Park Dębnicki – część B  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/201/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/200/2016 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku i pomieszczenia na poddaszu Szkoły Podstawowej Nr 54 w Krakowie  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/199/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/198/2016 rozwiązań komunikacyjnych w Dzielnicy VIII  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/197/2016 budowy drogi łączącej ulicę Piltza z ulicą Czerwone Maki w Krakowie  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/196/2016 wykupu działek nr 3/6, 3/10, 473/3 obr. 7 Podgórze  uchwała
XVIII/2016 17-02-2016 XVIII/195/2016 uzupełnienia składu Komisji Praworządności Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XVII/2016 13-01-2016 XVII/194/2016 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w przyziemiach (suterenach) budynków przy ul. Piltza w Krakowie” uchwała
XVII/2016 13-01-2016 XVII/193/2016 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 uchwała
XVII/2016 13-01-2016 XVII/192/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016 uchwała
XVII/2016 13-01-2016 XVII/191/2016 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XVII/2016 13-01-2016 XVII/190/2016 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XVII/2016 13-01-2016 XVII/189/2016 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XVII/2016 13-01-2016 XVII/188/2016 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała