Dokument archiwalny

Projekt: Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2014

 

Fundusz: Fundusz Spójności

 

Wartość projektu: 363 840 670,20 PLN

 

Wartość dofinansowania: 237 127 737,80 PLN

 

Jednostka realizująca: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

 

Okres realizacji: 22.04.2013 - 31.12.2015

 

 

Opis

 

Projekt obejmował:

 

1. zakup 36 fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych wraz z dostawami i usługami powiązanymi,

 

2. dostawę fabrycznie nowych automatów stacjonarnych Ticomat 9010 przeznaczonych do współpracy z Systemem KKM, wraz z dostawami i usługami powiązanymi

 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, MPK S.A. mogło zawrzeć umowę z firmą PESA Bydgoszcz S.A. na dostawę 36 fabrycznie nowych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych o nazwie „Krakowiak”. Nowe tramwaje będą najdłuższymi w Polsce jednoprzestrzennymi wagonami. Zostały zaprojektowane specjalnie dla Krakowa, do obsługi najbardziej obciążonych linii tramwajowych, m.in. linii nr 4 łączącej Wzgórza Krzesławickie z Bronowicami Małymi.

 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej krakowianie zyskają nie tylko nowe tramwaje, ale także 40 nowych automatów biletowych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej MPK: projektyue.mpk.krakow.pl