Dokument archiwalny

Projekt: Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

  

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 778 992,22 PLN

 

Wartość dofinansowania: 662 143,39 PLN

 

Jednostka realizujaca: Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 

Okres realizacji: 01.07.2014 - 30.09.2015

 

Opis

 

Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury CKP. W wyniku jego realizacji zmodernizowane i doposażone zostały 3 pracownie: mechatroniki, odnawialnych źródeł energii – montaż oraz odnawialnych źródeł energii - laboratorium. Stworzona została realna baza dydaktyczna umożliwiająca kształcenie w zawodach: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej", „Technik mechatronik".

 

Główne cele projektu to:

 

- wzrost jakości usług oferowanych przez CKP,

 

- ujednolicenie systemu kształcenia zawodowego w ramach sieci współpracy CKP ze szkołami zawodowymi,

 

- lepsze przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zawodu,

 

- rozwój kadr dydaktycznych,

 

- dostosowanie struktury kształcenia do realiów nowoczesnej gospodarki.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Data wytworzenia:
2015-05-15
Data publikacji:
2015-05-15
Data aktualizacji:
2016-04-04