Dokument archiwalny

Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym

 

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Wartość projektu: 2 018 122,00 PLN

 

 

Wartość dofinansowania: 1 233 900,00 PLN

 

 

Beneficjent: Krakowskie Biuro Festiwalowe

 

 

Okres realizacji: 01.12.2013 - 30.04.2015

 

 

 

Opis

 

 

Projekt polegał na stworzeniu „Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym” poprzez budowę i wdrożenie w KBF rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych dotyczących: Obiegu Dokumentów – moduł klasy Work Flow, Zarządzania relacjami z klientami i kontrahentami – moduły klasy CRM, Zarządzania projektami oraz Grafiki (w sumie 12 modułów).

Główne cechy systemu to: kompleksowość, funkcjonalność, integralność danych i procedur, elastyczność funkcjonalna, strukturalność, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne, neutralność oraz otwartość.

Projekt uwzględnia postanowienia Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa informacji, jest zgodny z polską normą PN-I-07799-2. Projekt ma na celu optymalizację poprzez zastosowanie w codziennej pracy nowoczesnych technologii z obszaru ICT.