Dokument archiwalny

Informacja o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze w roku 2015.

 

Zarządzeniem Nr 918/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2015 r, zmieniające zarządzenie Nr 1254/2012 w sprawie powołania, na lata 2012 – 2016, Komisji ds. Pracowni Twórczych, w związku z ze zmianą kandydatur radnych Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Krakowa, uaktualniony został skład Komisji ds. Galerii Sztuki powołanej na lata 2012-2016.

 

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych w roku 2015 odbyło się 26 maja i dotyczyło rozpatrzenia odwołania złożonego do ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyznania pracowni przy ul. Królewskiej 62/9 w Krakowie. Na posiedzeniu rozpatrzono ww. odwołanie. Komisja uznała, że odwołujący się nie przedstawili argumentów formalnych, dających podstawy do zmiany ustaleń w przedmiotowej sprawie. Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych stanowi zarządzenie Nr 1977/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

 

Drugie posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych odbyło się 18 czerwca 2015 r. Komisja rozpatrzyła 29 wniosków dotyczących najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze i wytypowała najmu trzech lokali cztery osoby (zobacz: Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 18 czerwca 2015 r.). W związku z brakiem zainteresowania lokalami na os. Kolorowym 18/48a oraz na os. Jagiellońskim 35/34, pozostają one do rozdysponowania w następnej edycji konkursu na pracowni, która zaplanowana została na wrzesień 2015 r. Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 18 czerwca br. stanowi zarządzenie Nr 2065/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

 

16 października 2015 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków o pracownię twórczą.