Zobacz też

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów

 

Przyjmując założenie, że uczeń uzdolniony, to każdy uczeń krakowskiej szkoły, a jednocześnie uznając, że misją edukacji w Krakowie powinno być nauczanie wspierające rozwój człowieka w zakresie kompetencji kluczowych, rozwijające talenty i uzdolnienia, wyrównujące szanse edukacyjne oraz mając świadomość, że niewykorzystywanie różnorodnych zdolności i talentów dzieci i młodzieży prowadzi do marnowania intelektualnych zasobów społecznych każdego kraju, a także rozumiejąc istotę i konieczność podejmowanych działań – Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/1754/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia ''Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów''.

 

Powyższa uchwała stworzyła instytucjonalne, formalne, materialne warunki sprzyjające rozwojowi dzieci i młodzieży, a także dała podstawę prawną do uruchomienia przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów.

 

Uchwała zawierająca program wspierania uzdolnionych uczniów jest aktem o charakterze wewnętrznym, który wyznaczył kierunki działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie edukacji. Tym samym stworzył podstawę do odpowiednich działań organizatorskich, także w sferze zabezpieczenia środków budżetowych na cele realizacji ww. programu.

 

Załącznik nr 1- Laur Olimpijski [word]

Załącznik nr 2- Nagroda Edukacyjna [word]

Załącznik nr 3- Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea [word]

Załącznik nr 4- List Gratulacyjny [word]

Załącznik nr 5- Inna Forma Wsparcia [word]

Załącznik nr 6- Matura 100 % [word]

Załącznik nr 7- Dofinansowanie do Obozów Naukowych [word]

 

 

 

 

Zarządzenie nr 336/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08 luty 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

 

Zarządzenia Nr 2047/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

 

Zarządzenie nr 668/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016

 

Zarządzenie nr 3488/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

 

Zarządzenie nr 2778/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Kapituły dokonującej wyboru laureata Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

 

Zarządzenie nr 2465/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich

 

Zarządzenie nr 1172/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów samorządowego Gimnazjum nr 1 w Krakowie za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015

 

Zarządzenie nr 549/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-04 11:50:51
BEATA BATKO
 Edycja
2018-03-12 10:07:07
ELŻBIETA TROJAN
 Edycja
2017-10-17 07:57:22
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-04-12 10:03:36
KINGA HALUCH
 Edycja
2017-01-23 11:29:57
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-09-29 07:37:36
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-05-11 14:46:34
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-04-21 13:40:56
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-03-30 11:03:35
KINGA HALUCH
 Edycja
2015-06-02 08:56:15
KINGA HALUCH
 Edycja