Dokument archiwalny

NAGRODY MIASTA KRAKOWA 2014

W dniu 6 listopada 2014 roku Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczył Nagrody Miasta Krakowa.

Nagrody otrzymali:

w dziedzinie: kultura i sztuka

 • Jan Peszek za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej
 • Michał Niezabitowski za kreatywność i wybitne osiągnięcia w promocji kultury Krakowa

w dziedzinie: nauka i technika

 • prof. dr hab. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki jądrowej

w dziedzinie sportu

 • Natalia Czerwonka za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Rafał Sonik za wybitne osiągnięcia sportowe

-

Wyróżnienia za prace dyplomowe:

 • Ewa Czachorowska-Zygor (Akademia Muzyczna) praca doktorska pt. Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka Funkcjonalna. Publicystyka.
 • Mirosław Furmanek (Uniwersytet Jagielloński) praca doktorska pt. Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby.
 • Bartłomiej Mitka (Akademia Górniczo-Hutnicza) praca magisterska pt. Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych.
 • Mateusz Rzeszutek (Akademia Górniczo-Hutnicza) praca magisterska pt. Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF.
 • Matylda Siwek (Akademia Wychowania-Fizycznego) praca doktorska pt. . Kraków jako centrum turystyki przyjazdowej w latach 1889-1914.
 • Katarzyna Zapart (Akademia Sztuk Pięknych) praca magisterska pt. Hamlet o wielu twarzach. O związku między sztuką teatralną a plakatem na przykładzie Hamleta.

Wnioski o przyznanie nagród rozpatrywała Komisja Nagród Miasta Krakowa, powołana zarządzeniem Nr 1731/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.06.2014 r., która w drodze tajnego głosowania wyłoniła kandydatów do nagrody i  następnie rekomendowała ich Prezydentowi Miasta Krakowa.