Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Adamowi Macedońskiemu:

"Pan Adam Macedoński urodził się w 1931 roku we Lwowie. Od 1940 roku związany jest z Krakowem. Mimo licznych represji ukończył Akademię Sztuk Pięknych i jako rysownik zyskał uznanie w Polsce i na świecie.

Pan Adam Macedoński to nie tylko wybitny i oryginalny krakowski artysta, ale i działacz niepodległościowy. Jego prace plastyczne, wiersze i działalność w stworzonym przez siebie Międzynarodowym Studio Folksongu były ledwie tolerowane przez władze komunistyczne. Całe jego życie, od wczesnej młodości aż do upadku PRL-u było poświęcone walce o niepodległość Polski. Działał w różnych organizacjach opozycyjnych lub współpracował z nimi. Wśród wielu jego zasług warto przede wszystkim wymienić te działania, które podejmował wtedy, gdy opór przeciwko władzy komunistycznej nie był tak powszechny jak po 1980 roku. Już w latach 50-tych XX wieku organizował ruch oporu przeciw narzuconej Polsce władzy komunistycznej. W 1956 r. uczestniczył w działaniach Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego Politechniki Krakowskiej oraz był organizatorem pomocy dla powstania na Węgrzech. W 1960 r. uczestniczył w obronie krzyża w Nowej Hucie. Był pomysłodawcą i wydawcą pisma „Krzyż Nowohucki”. Od 1976 r. współpracował z KOR-em, w 1977 r. uczestniczył w ROPCiO. W 1978 r. założył tajny Instytut Katyński, który już od 1978 r. wydawał konspiracyjnie „Biuletyn Katyński”. W 1979 r. zostaje współzałożycielem Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy oraz sygnatariuszem deklaracji założycielskiej KPN. Jest członkiem Kapituły Medalu „Niezłomnym w Słowie”. W stanie wojennym był internowany.

Pan Aleksandr Macedoński został odznaczony wieloma odznaczeniami, m.in.: w 1989 r. przez Prezydenta RP na Uchodźctwie Złotym Krzyżem Zasługi, w 2006 r. przez Ministra Kultury odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury i Dziedzictwa Narodowego” i w 2007 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 r. Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej nadała mu medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 2011 roku znalazł się w nielicznym gronie wyróżnionych przez IPN tytułem Kustosz Pamięci Narodowej."