Dokument archiwalny

Projekt: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2014

 

Fundusz: Fundusz Spójności

 

Wartość projektu: 155 079 852,32 PLN

 

Wartość dofinansowania: 92 661 179,31 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Okres realizacji: 26.05.2011 - 31.12.2015

 

Opis


Głównym celem projektu było zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 

1. Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny o długości ok. 5532,088 m toru podwójnego oraz 817,132 m toru pojedynczego (rozjazdy) wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.

 

2. Przebudowa torowiska o długości 324,737 m toru podwójnego oraz 123,526 toru pojedynczego w rejonie skrzyżowania Meissnera z al. Jana Pawła II, przebudowę sieci trakcyjnej z zasilaniem i ogrzewaniem zwrotnic, odtworzenie konstrukcji jezdni na przejeździe przez torowisko wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, wymianę sterownika sygnalizacji wraz z latarniami sygnalizacyjnymi oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

 

3. Budowa budynku wraz z wyposażeniem trakcyjnej stacji prostownikowej "Wieczysta" przy pętli Wieczysta wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV.

 

Łączna długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego wyniosła ok. 5,86 km podwójnego toru oraz 0,94 km pojedycznego toru (rozjazdy).

 

Dzięki realizacji inwestycji przejazd zmodernizowanym odcinkiem ulegnie skróceniu o ok. 7,65% - z 17 minut przed realizacją projektu do 15 minut 40 sekund docelowo. Ponadto, zwiększy się liczba osób korzystających z transportu publicznego. Na podstawie prognoz ruchu szacuje się wzrost liczby pasażerów w pierwszym roku po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu o ok. 350,56 tys. osób, a docelowo (w roku 2036) do 471,17 tys. osób.