UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

7 kadencja - 2014-2015 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XX/2015 15-12-2015 XX/209/2015 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Rydlówka w Krakowie  uchwała
XX/2015 15-12-2015 XX/208/2015

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Golikówka w Krakowie

uchwała

XX/2015 15-12-2015 XX/207/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XX/2015 15-12-2015 XX/206/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Długosza w Krakowie  uchwała 
XX/2015 15-12-2015 XX/205/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Kształtowania i Utrzymania Zieleni oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
XX/2015 15-12-2015 XX/204/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała 
XX/2015 15-12-2015 XX/202/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przeprowadzenie kontroli zadania pn. „Naprawa ogrodzenia w KS Płaszowianka” uchwała 
XX/2015 15-12-2015 XX/201/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o skontrolowanie zasadności likwidacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 29 w Krakowie

uchwała 
XIX/2015 17-11-2015 XIX/200/2015 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka - Kamieńskiego” uchwała
XIX/2015 17-11-2015 XIX/199/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Rybitwy w Krakowie uchwała
XIX/2015 17-11-2015 XIX/198/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rybitwy w Krakowie uchwała
XIX/2015 17-11-2015 XIX/197/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zabłocie w Krakowie

uchwała
XIX/2015 17-11-2015 XIX/196/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Limanowskiego w Krakowie

uchwała
XIX/2015 17-11-2015 XIX/195/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie stosownych działań mających na celu przyśpieszenie przydziału lokalu mieszkalnego dla zajmującego obecnie lokal służbowy w Samorządowym Przedszkolu nr 57

uchwała
XIX/2015 17-11-2015 XIX/194/2015

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/193/2015

opinii do dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Płaszowskiej oraz drogi manewrowej, odwodnienia, oświetlenia, przekładki kolidującego uzbrojenia

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/192/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

o zapewnienie finansowania dla realizacji inwestycji mających na celu ochronę przed zalewaniem osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel oraz budynków znajdujących się przy ul. Prokocimskiej

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/191/2015

zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/190/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Tarnowskiego w Krakowie uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/189/2015

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/188/2015

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Żeńców w Krakowie

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/187/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Celnej w Krakowie uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/186/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy Al. Gen. Skrzyneckiego w Krakowie

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/185/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Lanckorońskiej w Krakowie

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/184/2015

uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XVIII/2015 27-10-2015 XVIII/183/2015

uzupełnienia składu Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/182/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/181/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/180/2015 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2015 roku uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/179/2015

wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Casino Sp. z o.o

uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/178/2015 likwidacji progów zwalniających na ulicy Lipskiej bocznej uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/177/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Św. Benedykta w Krakowie uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/176/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Targowej w Krakowie uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/175/2015

opinii dla projektu uchwały RMK w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w roku 2016 oraz projektu zarządzenia PMK

w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych

w 2016 roku

uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/174/2015

wydania opinii dotyczącej zbycia działek nr 113/2 i 110/8 położonych przy ul. Wrobela w Krakowie

uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/173/2015 wydania opinii dotyczącej wydzierżawienia części działek nr 330/7 i 322/68 obr. 15 jedn. ew. Podgórze w rejonie ul. Krzywda w Krakowie uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/172/2015

uzupełnienia składu Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/171/2015 wydania opinii dotyczącej przedłużenie umowy najmu części powierzchni dachu Szkoły Podstawowej Nr 137 uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/170/2015

korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 - 2016

uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/169/2015

zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok

uchwała
XVII/2015 13-10-2015 XVII/168/2015

zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015

uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/167/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/166/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/165/2015 korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016   uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/164/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze   uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/163/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku  uchwała załącznik
XVI/2015 22-09-2015 XVI/162/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarnieckiego w Krakowie  uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/161/2015 zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015   uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/160/2015 opinii do lokalizacji szaletu miejskiego firmy GAGANT wybranego przez ZIKiT, celem usytuowania w Krakowie, na terenie Dzielnicy XIII Podgórze przy Rondzie Matecznego  uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/159/2015 opinii dot. doposażenia ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej w Krakowie  uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/158/2015 zakończenia przebudowy Rynku Podgórskiego w Krakowie   uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/157/2015 opinii do dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Płaszowskiej oraz drogi manewrowej, odwodnienia, oświetlenia, przekładki kolidującego uzbrojenia uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/156/2015 wydania opinii dotyczącej zbycia działek nr 110/4, 110/5 i 111/6 położonych przy ul. Wrobela w Krakowie uchwała
XVI/2015 22-09-2015 XVI/155/2015

wstąpienia Pana Andrzeja Jagielskiego do składu osobowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/154/2015 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/153/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/152/2015

opinii do projektu zagospodarowania terenu wybiegu dla psów w rejonie ul. Rzemieślniczej w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/151/2015

zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy

XIII Podgórze na 2016 rok

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/150/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na lata 2016-2018 przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej od pętli Mały Płaszów

do węzła S-7 ul. T. Śliwiaka na osiedlu Przewóz, w sąsiedztwie budowanej wschodniej obwodnicy Krakowa”

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/149/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/148/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Krakusa w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/147/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bonarka w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/146/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bonarka w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/145/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy Placu Przystanek w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/144/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/143/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarnieckiego w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/142/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarnieckiego w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/141/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Traugutta w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/140/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/139/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy Al. Gen. J. Skrzyneckiego w Krakowie

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/138/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/137/2015

zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015

uchwała
XV/2015 25-08-2015 XV/136/2015 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/135/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

o podjęcie pilnych działań zmierzających do modernizacji wałów wiślanych prawobrzeżnej części Krakowa (Podgórze) ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od stopnia wodnego Dąbie do mostu Wandy i stopnia wodnego Przewóz

uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/134/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej w Krakowie uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/133/2015 wydania opinii dotyczącej demontażu progu zwalniającego na ul. Orawskiej uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/132/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/131/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/130/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na lata 2016-2018 przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki dla pieszych nad ul. Wielicką na terenie osiedla „Kabel” w sąsiedztwie realizowanej przez Miasto rozbudowy linii tramwajowej KST etap II”

uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/129/2015 wydania opinii dotyczącej zbycia części działek nr 321/6 i 321/9 położonych przy ul. Christo Botewa w Krakowie uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/128/2015 wydania opinii dotyczącej zbycia działek nr 110/4, 110/5, 111/6 położonych przy ul. Wrobela w Krakowie uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/127/2015 wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 341/2 położonej przy ul. Wrobela w Krakowie uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/126/2015 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Heltmana w Krakowie uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/125/2015 wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 280/3 przy ul. Konopnickiej w Krakowie uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/124/2015 wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 312/2 położonej przy ul. Wadowickiej w Krakowie uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/123/2015 wydania opinii dotyczącej zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 205/6 położonej w rejonie ul. ks. J. Tischnera w Krakowie uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/122/2015 korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 - 2016 uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/121/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała załącznik
XIV/2015 07-07-2015 XIV/120/2015

zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015

uchwała
XIV/2015 07-07-2015 XIV/119/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. św. Benedykta w Krakowie

uchwała
XIII/2015 16-06-2015 XIII/118/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Limanowskiego w Krakowie

uchwała
XIII/2015 16-06-2015 XIII/117/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie

uchwała
XIII/2015 16-06-2015 XIII/116/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie

uchwała
XIII/2015 16-06-2015 XIII/115/2015 zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015 uchwała
XIII/2015 16-06-2015 XIII/114/2015 wydania opinii dotyczącej ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 475/2 obr. 108 jedn. ew. Podgórze uchwała
XIII/2015 16-06-2015 XIII/113/2015

wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 30/4 przy ul. Wadowickiej w Krakowie

uchwała
XIII/2015 16-06-2015 XIII/112/2015 wydania opinii dotyczącej ustanowienie trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonych jako działki nr 475/7 i 457/5 obr. 12 jedn. ew. Podgórze uchwała
XII/2015 26-05-2015 XII/111/2015 ustanowienia trwałego zarządu na części działki nr 569/14 obr. 13 jedn. ew. Podgórze uchwała
XII/2015 26-05-2015 XII/110/2015 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2016 uchwała załącznik
XII/2015 26-05-2015 XII/109/2015 projektu Planu Rozwoju Dzielnicy w ramach projektu „Dzielnice Planują!” uchwała
XII/2015 26-05-2015 XII/108/2015 zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015 uchwała
XII/2015 26-05-2015 XII/107/2015 wydania opinii dotyczącej montażu progu zwalniającego na ul. Glinianej uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/106/2015

rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/105/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa na rok 2016 zadania pt. „Remont i przebudowa ul. Rybitwy i Szparagowej” oraz budowy chodników: ul. Rybitwy, Półłanki, Rączna, Łutnia, Wrobela, Golikówka

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/104/2015

wydania opinii dotyczącej zbycia działek nr 321/6 i 321/9 położonych przy ul. Christo Botewa w Krakowie

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/103/2015

wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 53/1 położonej przy ul. Szparagowej w Krakowie

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/102/2015

przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2015 roku

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/101/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Lanckorońskiej w Krakowie

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/100/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/99/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Limanowskiego w Krakowie

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/98/2015

powołania Sekretarza Zespołu „Bezpieczny Kraków”

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/97/2015

powołania Przewodniczącego Zespołu „Bezpieczny Kraków”.

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/96/2015

zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015

uchwała
XI/2015 12-05-2015 XI/95/2015

uzupełnienia składu Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
X/2015 21-04-2015 X/94/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie

uchwała
X/2015 21-04-2015 X/93/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

o utworzenie parku kulturowego na terenie Starego Podgórza i Krzemionek

uchwała
X/2015 21-04-2015 X/92/2015 opinii dot. wyznaczenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Orawska, Kutrzeby i Krasickiego uchwała
X/2015 21-04-2015 X/91/2015 uzgodnienia stałej organizacji ruchu na ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do zjazdu na drogę 1KDX w Krakowie uchwała
X/2015 21-04-2015 X/90/2015

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

o ustanowienie Parku Miejskiego Zalew Bagry i wprowadzenie regulaminów korzystania z terenów Zalewu Bagry i Stawu Płaszowskiego

uchwała
X/2015 21-04-2015 X/89/2015

przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”

uchwała
X/2015 21-04-2015 X/88/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” uchwała
X/2015 21-04-2015 X/87/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” uchwała
X/2015 21-04-2015 X/86/2015

korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 - 2016

uchwała
X/2015 21-04-2015 X/85/2015 zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015 uchwała
X/2015 21-04-2015 X/84/2015 sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2014 uchwała załącznik załącznik
X/2015 21-04-2015 X/83/2015 wskazania dodatkowego kandydata na członka Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” uchwała
IX/2015 24-03-2015 IX/82/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/81/2015 wydania opinii zbycia działki 261/5 o pow. 0,0384 ha obr. 14 Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej 36/15 i 251/4 dot. ul. Przemysłowa uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/80/2015 wydania opinii zbycia (części) działki 61/2 ok. 0,0008 ha obr. 14 je. Podgórze, położonej w ul. Portowa celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej dz. 61/1 o pow. 0,3720 ha uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/79/2015 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/78/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/77/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/76/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
IX/2015

24-03-2015

IX/75/2015 wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/74/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/73/2015 zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2015 uchwała 
IX/2015 24-03-2015 IX/72/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
IX/2015 24-03-2015 IX/71/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie

uchwała
VIII/2015 10-03-2015 VIII/70/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VIII/2015 10-03-2015 VIII/69/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VIII/2015 10-03-2015 VIII/68/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VIII/2015 10-03-2015 VIII/67/2015

wydania opinii do projektu zagospodarowania terenu przy Zalewie Bagry w Krakowie – obszaru otoczenia górki saneczkowej

uchwała

VIII/2015 10-03-2015 VIII/66/2015 uzupełnienia składu Komisji Kształtowania i Utrzymania Zieleni oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VIII/2015 10-03-2015 VIII/65/2015 korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 - 2016

uchwała

VIII/2015 10-03-2015 VIII/64/2015 wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic

uchwała

VIII/2015 10-03-2015 VIII/63/2015 wydania opinii do koncepcji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą Mały Płaszów”

uchwała

VII/2015 17-02-2015 VII/62/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 - 2016

uchwała załącznik

VII/2015 17-02-2015 VII/61/2015

określenia środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

uchwała

VII/2015 17-02-2015 VII/60/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała załącznik

VII/2015 17-02-2015 VII/59/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VII/2015 17-02-2015 VII/58/2015 wskazania kandydatów na członków Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków”

uchwała

VII/2015 17-02-2015 VII/57/2015 wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VII/2015 17-02-2015 VII/56/2015 wydania opinii dotyczącej organizacji ruchu na ul. Traugutta w Krakowie

uchwała

VII/2015 17-02-2015 VII/55/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VII/2015 17-02-2015 VII/54/2015

wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 30/4 przy ul. Wadowickiej w Krakowie

uchwała

VII/2015 17-02-2015 VII/53/2015 wydania opinii sprzedaży działki 24/3 obręb 28 przy ul. Saskiej celem dopełnienia do działki 24/4 obręb 28

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/52/2015 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/51/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”

uchwała załącznik

VI/2015 03-02-2015 VI/50/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/49/2015 wydania opinii do projektu przebudowy ul. Przewóz w Krakowie w zakresie budowy chodnika

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/48/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Kształtowania i Utrzymania Zieleni oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/47/2015

wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/46/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kącik w Krakowie

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/45/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rękawka w Krakowie

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/44/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/43/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rybitwy w Krakowie

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/42/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/41/2015

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarnieckiego w Krakowie

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/40/2015 wydania opinii do projektu „Zagospodarowanie Terenu Zielonego wokół zalewu Bagry – opracowanie dokumentacji projektowej”

uchwała

VI/2015 03-02-2015 VI/39/2015 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

V/2015 29-01-2015 V/38/2015

określenia środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/37/2015 zmiany Uchwały Nr III/11/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/36/2015 uchylenia Uchwały Nr III/13/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Informacji i Komunikacji z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/35/2015

wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/34/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/33/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/32/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/31/2015 korekty przedmiotu działania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/30/2015 powołania Komisji Kształtowania i Utrzymania Zieleni oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/29/2015 określenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy XIII

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/28/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/27/2015

wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/26/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/25/2015

wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/24/2015 wydania opinii do koncepcji przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/ Powstańców Wielkopolskich

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/23/2015 wydania opinii do projektu przebudowy ul. Nowohuckiej w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie przebudowy chodników, budowy ścieżki rowerowej, przebudowy infrastruktury technicznej

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/22/2015

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Siemienowicza w Krakowie

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/21/2015

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stoigniewa w Krakowie

uchwała

IV/2015 20-01-2015 IV/20/2015

wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 15/129 przy ul. Kosiarzy w Krakowie

uchwała

III/2015 07-01-2015 III/19/2015 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

III/2015 07-01-2015 III/18/2015 powołania Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/17/2015 wydania opinii dotyczącej najmu lokalu użytkowego położonego przy Rynku Podgórskim 2 w Krakowie uchwała
III/2015 07-01-2015 III/16/2015 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej 3 w Krakowie na następny okres uchwała
III/2015 07-01-2015 III/15/2015 powołania Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/14/2015 powołania Komisji Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/13/2015 powołania Komisji Informacji i Komunikacji z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/12/2015 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/11/2015 powołania Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/10/2015 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/9/2015 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/8/2015 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
III/2015 07-01-2015 III/7/2015 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2014 22-12-2014 II/6/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2014 22-12-2014 II/5/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2014 22-12-2014 II/4/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2014 22-12-2014 II/3/2014 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2014 22-12-2014 II/2/2014 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2014 16-12-2014 I/1/2014 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała