UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

7 kadencja - 2014-2015 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVI/2015 16-12-2015 XVI/187/2015 wniosku o odstąpienie od prac nad mpzp „Pychowice II”  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/186/2015 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj – Rejon ulicy Czerwone Maki”  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/185/2015 ustanowienia prawa trwałego zarządu  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/184/2015 nadania nazwy – ulica Srebrna  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/183/2015 nadania nazwy – ulica Laurowa  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/182/2015 uzupełnienia składu Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/181/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Biura Planowania Przestrzennego w Krakowie, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dotyczącego wytycznych do projektu urbanistyczno-architektonicznego Parku Zakrzówek  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/180/2015 uzupełnienia wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/179/2015 podziału geodezyjnego działki nr 407/3 obr. 7 Podgórze  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/178/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/177/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/176/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/175/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2017  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/174/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/173/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/172/2015 uzupełnienia składu Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XVI/2015 16-12-2015 XVI/171/2015 uzupełnienia składu Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/170/2015 korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w roku 2015 uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/169/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Pszczelnej w Krakowie” uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/168/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu do 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej przy ul. Bobrowej w Krakowie” uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/167/2015 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Ruczaj – Lubostroń” uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/166/2015 projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – rejon ul. Lipińskiego” uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/165/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/164/2015 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 62 w Krakowie uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/163/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/162/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XV/2015 18-11-2015 XV/161/2015 ustawienia przyczepy gastronomicznej przy ul. Lubostroń w Krakowie uchwała
XIV/2015 21-10-2015 XIV/160/2015 montażu progów zwalniających w ciągu ul. Kwiecistej w Krakowie  uchwała
XIV/2015 21-10-2015 XIV/159/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XIV/2015 21-10-2015 XIV/158/2015 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pychowice II”  uchwała
XIV/2015 21-10-2015 XIV/157/2015 projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego, rejon ul. Lubostroń i ul. Szwai”  uchwała
XIV/2015 21-10-2015 XIV/156/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XIV/2015 21-10-2015 XIV/155/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XIV/2015 21-10-2015 XIV/154/2015 likwidacji progów zwalniających na ul. Szwedzkiej w Krakowie  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/153/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/152/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/151/2015 montażu progów zwalniających na ul. Działowskiego w Krakowie  uchwała 
załącznik
XIII/2015 23-09-2015 XIII/150/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2016  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/149/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/148/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 - 2016  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/147/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/146/2015 montażu progów zwalniających w ciągu ul. Nad Czerną w Krakowie  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/145/2015 zmiany organizacji ruchu na ul. Twardowskiego oraz ul. Dworskiej w Krakowie  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/144/2015 projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kolistej/Lubostroń w Krakowie”  uchwała
XIII/2015 23-09-2015 XIII/143/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/142/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/141/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/140/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/139/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2014 - 2015  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/138/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/137/2015 zbycia części działki nr 27/13 obr. 5 Podgórze położonej przy ul. Krzewowej w Krakowie  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/136/2015 zbycia działki nr 506/12 obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/135/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/134/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/133/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 - 2015  uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/132/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016 uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/131/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2017  uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/130/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/129/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/128/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/127/2015 przygotowania opracowania projektu organizacji ruchu na ul. Tynieckiej w Krakowie  uchwala
XI/2015 15-07-2015 XI/126/2015

przywrócenia linii autobusowej 128 na trasie Mistrzejowice - pętla Czerwone Maki

uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/125/2015 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/124/2015 kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/123/2015 projektu zmian rozkładu jazdy linii autobusowych nr 112 i nr 162 z likwidacją linii autobusowej nr 412 uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/122/2015 montażu progów zwalniających na łączniku ul. Bobrzyńskiego z ul. Lubostroń w Krakowie uchwała
XI/2015 15-07-2015 XI/121/2015 montażu progów zwalniających na ul. Lubostroń w Krakowie uchwała
X/2015 24-06-2015 X/120/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
X/2015 24-06-2015 X/119/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
X/2015 24-06-2015 X/118/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015 uchwała
X/2015 24-06-2015 X/117/2015 przedłużenia prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71/2 obręb 73 Podgórze uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/116/2015 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/115/2015 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/114/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2015 - 2016  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/113/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/112/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/111/2015 projektu Planu Rozwoju Dzielnicy w ramach projektu „Dzielnice Planują!”  uchwała 
IX/2015 27-05-2015 IX/110/2015 sprzedaży działki nr 397/3 obręb 10 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/109/2015 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Ruczaj – Lubostroń”  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/108/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/107/2015 zbycia działki nr 463/8 obr. 7 Podgórze  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/106/2015 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa rurociągów tłocznych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przebudowa pompowni sieciowych wraz z zasilaniem oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Falistej, Krzewowej, Tynieckiej i Winnickiej dla przerzutu ścieków z likwidowanej oczyszczalni os. Kostrze do centralnego układu kanalizacyjnego miasta Krakowa”  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/105/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/104/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IX/2015 27-05-2015 IX/103/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/102/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/101/2015 ustanowienia prawa trwałego zarządu  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/100/2015 projektu zmian rozkładu jazdy linii autobusowych nr 106 i nr 166  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/99/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/98/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/97/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/96/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/95/2015 wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz Radnych Dzielnicowych Miasta Krakowa dotyczącego działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/94/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/93/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/92/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/91/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/90/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/89/2015 zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/88/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/87/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Federowicza Mochnaniec w Krakowie” uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/86/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym jednego o trzech bryłach nadziemnych połączonych garażem podziemnym przy ul. Federowicza w Krakowie”  uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/85/2015 wskazania kandydatów na członków Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” na lata 2015 - 2018 uchwała
VIII/2015 13-05-2015 VIII/84/2015 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. uchwała
VII/2015 08-04-2015 VII/83/2015 bezpłatnego przejęcia działek zajętych pod ul. Zagumnie w Krakowie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków uchwała
VII/2015 08-04-2015 VII/82/2015 zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015 uchwała
VII/2015 08-04-2015 VII/81/2015 budowy drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 Podgórze w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej uchwała
VII/2015 08-04-2015 VII/80/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
VI/2015 04-03-2015 VI/79/2015  zabezpieczenia terenów Zakrzówka w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży  uchwała
VI/2015 04-03-2015  VI/78/2015  przywrócenia parkingu usytuowanego na terenie Parku Dębnickiego na potrzeby użytkowników Parku  uchwała
VI/2015 04-03-2015  VI/77/2015  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VI/2015 04-03-2015  VI/76/2015  wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VI/2015 04-03-2015 VI/75/2015  wyboru wykonawcy do realizacji zadań z zakresu remontów dróg i chodników na rok 2015 realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  uchwała
VI/2015 04-03-2015 VI/74/2015  konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic  uchwała
VI/2015 04-03-2015  VI/73/2015  korekty Uchwały Nr V/54/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 - 2016  uchwała
VI/2015 04-03-2015 VI/72/2015  utworzenia Centrum Kulturalno - Społecznego na terenie osiedla Ruczaj  uchwała
VI/2015 04-03-2015  VI/71/2015  uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
VI/2015 04-03-2015  VI/70/2015  przejęcia działek zajętych pod ul. Bojanówka, Zaciernie, Fosa w Krakowie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków  uchwała
VI/2015 04-03-2015  VI/69/2015  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Pszczelnej w Krakowie”  uchwała
VI/2015 04-03-2015 VI/68/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VI/2015 04-03-2015 VI/67/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VI/2015 04-03-2015  VI/66/2015  sprzedaży części działki nr 446/5, obręb 41 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Bunscha w Krakowie  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/65/2015 zmiany Uchwały Nr IV/41/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/64/2015 uzupełnienia składu Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/63/2015 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/62/2015 wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/61/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/60/2015 opinii do projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi wewnętrznej w rejonie ulicy Chmieleniec w Krakowie  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/59/2015 montażu progów zwalniających na ul. Skotnickiej w Krakowie  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/58/2015 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/57/2015 powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/56/2015 zmiany Uchwały Nr III/12/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/55/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2015 - 2017  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/54/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 - 2016  uchwala
V/2015 19-02-2015 V/53/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/52/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2015  uchwała
V/2015 19-02-2015 V/51/2015  upoważnienia Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/50/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/49/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/48/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa do 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Spacerowej w Krakowie”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/47/2015 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w rejonie ul. Ruczaj w Krakowie”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/46/2015 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Zielnej w Krakowie-Podgórzu”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/45/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/44/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/43/2015  wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/42/2015  wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/41/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwala
IV/2015 29-01-2015 IV/40/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/39/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/38/2015  powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/37/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwala
IV/2015 29-01-2015 IV/36/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Piltza i ul. Tymotkowej w Krakowie”  uchwala
IV/2015 29-01-2015 IV/35/2015 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Pychowickiej w Krakowie”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/34/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Pychowickiej w Krakowie-Podgórzu”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/33/2015 sprzedaży działki nr 20/11 obręb 35 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Lubostroń w Krakowie  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/32/2015 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/31/2015 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Obozowej w Krakowie-Podgórzu”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/30/2015 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Obozowej w Krakowie-Podgórzu”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/29/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Obozowej w Krakowie-Podgórzu”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/28/2015 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Obozowej w Krakowie-Podgórzu”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/27/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Zawiłej w Krakowie”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/26/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Zalesie i ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”  uchwała
IV/2015  29-01-2015 IV/25/2015 sprzedaży części działek nr 679/1 i 679/3 obręb 33 jednostka ewidencyjna Podgórze oraz działki nr 109/2 obręb 34 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/24/2015 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa rurociągów tłocznych w terenach położonych pomiędzy ul. Skotnicką, a ul. Winnicką w Krakowie”  uchwała
IV/2015  29-01-2015 IV/23/2015 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ulicach Unruga, Winnickiej, Skotnickiej i Podole”  uchwała
IV/2015 29-01-2015 IV/22/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2015  29-01-2015 IV/21/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2015  29-01-2015 IV/20/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2015  29-01-2015 IV/19/2015  delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2015 12-01-2015 III/18/2015 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
III/2015 12-01-2015 III/17/2015 delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
III/2015 12-01-2015 III/16/2015 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
III/2015 12-01-2015 III/15/2015 powołania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
III/2015 12-01-2015 III/14/2015 powołania Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
II/2015 12-01-2015 III/13/2015 powołania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
III/2015 12-01-2015 III/12/2015 powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwala
III/2015 12-01-2015 III/11/2015 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwala
III/2015 12-01-2015 III/10/2015 powołania Komisji Praworządności Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
III/2015 12-01-2015 III/9/2015 powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwala
III/2015 12-01-2015 III/8/2015 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
III/2015 12-01-2015 III/7/2015 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
III/2015 12-01-2015 III/6/2015 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
II/2014 30-12-2014 II/5/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
II/2014 30-12-2014 II/4/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
II/2014 30-12-2014 II/3/2014 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
II/2014 30-12-2014 II/2/2014 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
I/2014 16-12-2014 I/1/2014 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała