UCHWAŁY RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

7 kadencja - 2014-2015 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVII/2015 21-12-2015 XVII/227/2015

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stachiewicza i Chełmońskiego w Krakowie.

uchwała
XVII/2015 21-12-2015 XVII/226/2015

hydroforni znajdującej przy budynkach mieszkalnych ul. Kluczborska 5 i Krowoderskich Zuchów 15 w Krakowie.

uchwała
XVII/2015 21-12-2015 XVII/225/2015

montażu progów zwalniających na ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie.

uchwała
XVII/2015 21-12-2015 XVII/224/2015

znaku zatrzymywania się na ul. Ojcowskiej w Krakowie.

uchwała
XVII/2015 21-12-2015 XVII/223/2015

montażu progów wyspowych na ul. Ojcowskiej w Krakowie.

uchwała
XVII/2015 21-12-2015 XVII/222/2015

montażu progów zwalniających na ul. Budrysów w Krakowie.

uchwała
XVII/2015 21-12-2015 XVII/221/2015

montażu słupków przy ul. Zdrowej w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/220/2015

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Palacha w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/219/2015

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Siemaszki w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/218/2015

uchwały nr XII/158/2015 w sprawie utworzenia strefy zamieszkania na ul. Paszkowskiego w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/217/2015

zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 115 i 169 w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/216/2015

montażu słupków na ul. Makowskiego w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/215/2015

montażu progów zwalniających i słupków na ul. Chełmońskiego w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/214/2015

ustawienia znaku B-36 w ul. Bociana w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/213/2015

montażu progów, ustawienia luster i likwidacji słupków przy ul. Stelmachów 137.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/212/2015

sprzedaży działki położonej przy ul. Wincentego Danka w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/211/2015

ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Białoprądnicką, Górnickiego, Pachońskiego i Pleszowską w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/210/2015

koncepcji przebudowy ul. Conrada i Opolskiej w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej w Krakowie.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/209/2015

wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/208/2015

korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/207/2015

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/206/2015

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.

uchwała
XVI/2015 04-12-2015 XVI/205/2015

zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Azory) w Krakowie.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/204/2015

montażu słupków na ulicy Papierniczej.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/203/2015

umożliwienia bezpiecznego przejścia przez ulicę Białoprądnicką.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/202/2015

zmiany oznakowania poziomego na ulicy Weissa.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/201/2015

montażu betonowych separatorów na terenie dawnej pętli linii 120 przy ulicy Gaik.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/200/2015

montażu progów i lustra na ulicy Maciejkowej.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/199/2015

przeniesienia przystanku „Tonie Gliniki”.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/198/2015

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Ks. Meiera w Krakowie.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/197/2015

ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości przy ul. Piotra Wysockiego w Krakowie.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/196/2015

lokalizacji obiektu-szaletu w Parku Krowoderskim w Krakowie.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/195/2015

słupków parkingowych przy ulicy Turystycznej oraz progów zwalniających na ulicy Łokietka.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/194/2015

montażu progów zwalniających na ulicach Pod Fortem i Zimorowicza.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/193/2015

blokady działalności firmy „Ren-bet” przy ul. Pękowickiej w Krakowie.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/192/2015

montażu progów zwalniających na ulicy Jaremy.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/191/2015

zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/190/2015

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.

uchwała
XV/2015 09-11-2015 XV/189/2015

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.

uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/188/2015

zmiany nazwy Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.

uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/187/2015 opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w rejonie ul. Gdyńskiej w Krakowie.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/186/2015 opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w Parku Kościuszki w Krakowie.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/185/2015 opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w rejonie ul. Siewnej w Krakowie.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/184/2015

zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.

uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/183/2015 przejść dla pieszych i znaków na ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/182/2015 ograniczenia prędkości na ulicy Siewnej.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/181/2015 montażu progów zwalniających.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/180/2015 montażu progów zwalniających na ulicy Chabrowej.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/179/2015 wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok.   uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/178/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2016 r.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/177/2015 korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.  uchwała
XIV/2015 12-10-2015 XIV/176/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.  uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/175/2015 zbycia działki położonej w rejonie ul. Pachońskiego w Krakowie. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/174/2015

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pękowickiej w Krakowie.

uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/173/2015 zamontowania bariery energochłonnej na ulicy Maciejkowej. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/172/2015 montażu oświetlenia na ulicach Poziomkowej i Potoczek uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/171/2015 organizacji ruchu na ul. Bociana w rejonie posesji nr 6a. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/170/2015 poparcia starań mieszkańców o montaż progów zwalniających. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/169/2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne udostepnienie w formie użyczenia mieszkańcom Dzielnicy IV Prądnik Biały miejsc postojowych zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/168/2015 dzierżawy zatoki postojowej w rejonie ul. Jasnogórskiej w Krakowie. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/167/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego”. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/166/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Park”. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/165/2015 korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/164/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016. uchwała
XIII/2015 14-09-2015 XIII/163/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015. uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/162/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/161/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/160/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/159/2015

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bursztynowej w Krakowie

uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/158/2015 utworzenia strefy zamieszkania na ul. Paszkowskiego w Krakowie uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/157/2015 wykonania chodnika wzdłuż ul. J. Chełmońskiego w Krakowie uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/156/2015 słupków parkingowych uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/155/2015

zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/154/2015 korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018 uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/153/2015

lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej na ul. Radzikowskiego w Krakowie

uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/152/2015 zmian w składzie Komisji ds. Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/151/2015

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Imbramowskiej i Turystycznej w Krakowie

uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/150/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 uchwała
XII/2015 20-08-2015 XII/149/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 uchwała
XI/2015 16-07-2015 XI/148/2015 poparcia starań mieszkańców o montaż progów zwalniających  uchwała
XI/2015 16-07-2015 XI/147/2015 „Budowy Trasy Wolbromskiej na odcinku Kraków – Zielonki”  uchwała
XI/2015 16-07-2015 XI/146/2015 poparcia starań o ustawieni znaku B-36 przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6  uchwała
XI/2015 16-07-2015 XI/145/2015 wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok  uchwała
XI/2015 16-07-2015 XI/144/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016  uchwała
X/2015 01-07-2015 X/143/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Siemaszki w Krakowie  uchwała
X/2015 01-07-2015 X/142/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pużaka w Krakowie  uchwała
X/2015 01-07-2015 X/141/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kluczborskiej w Krakowie uchwała
X/2015 01-07-2015 X/140/2015 zmian w składzie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
X/2015 01-07-2015 X/139/2015 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury i Wydarzeń Kulturalnych  uchwała
X/2015 01-07-2015 X/138/2015 utworzenia Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych uchwała
X/2015 01-07-2015 X/137/2015 zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
X/2015 01-07-2015 X/136/2015 przywrócenie linii autobusowej na 114 uchwała
X/2015 01-07-2015 X/135/2105 słupków parkingowych uchwała
X/2015 01-07-2015 X/134/2015 opracowania dokumentacji technicznej na wybudowanie linii wodociągowej w ciągu ulicy Na Mostkach  uchwała
X/2015 01-07-2015 X/133/2015 dzierżawy zatoki postojowej w rejonie ul. Jasnogórskiej w Krakowie uchwała
X/2015 01-07-2015 X/132/2015 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Ks. Meiera w Krakowie uchwała
X/2015 01-07-2015 X/131/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory–Park” i „Azory – rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego” uchwała
X/2015 01-07-2015 X/130/2015 boiska w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Mackiewicza 15 w Krakowie  uchwała
X/2015 01-07-2015 X/129/2015

„Programu budowy chodników w Krakowie w latach 2015 do 2019"

uchwała
X/2015 01-07-2015 X/128/2015 korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r. uchwała
X/2015 01-07-2015 X/127/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 uchwała
X/2015 01-07-2015 X/126/2015

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015

uchwała
X/2015 01-07-2015 X/125/2015

korekty uchwały nr IX/118/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015

uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/124/2015 uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/123/2015 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/122/2015 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/121/2015 wydania ponownej opinii w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wodzinowskiego w Krakowie  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/120/2015 progów zwalniających przy ul. Meiera (boczna) typu wyspowego  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/119/2015 lokalizacji psiego wybiegu dla psów uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/118/2015 korekty uchwały nr IV/60/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/117/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego/Stawowej w Krakowie  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/116/2015 zbycia działki położonej przy ul. Radzikowskiego w Krakowie uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/115/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Wschód"  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/114/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Zachód”.  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/113/2015 zmian w składzie Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/112/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/111/2015 limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
IX/2015 01-06-2015 IX/110/2015 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych przy ul. Księdza Meiera 20B.  uchwała
VIII/2015 04-05-2015 VIII/109/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”  uchwała
VIII/2015 04-05-2015 VIII/108/2015 zbycia części działki położonej przy ul. Niskiej w Krakowie  uchwała
VIII/2015 04-05-2015 VIII/107/2015 zbycia działek położonych w rejonie ul. Meiera w Krakowie  uchwała
VIII/2015 04-05-2015 VIII/106/2015 zbycia części działki położonej przy ul. Dożynkowej w Krakowie  uchwała
VIII/2015 04-05-2015 VIII/105/2015 progów zwalniających przy ul. Chełmońskiego  uchwała
VIII/2015 04-05-2015 VIII/104/2015 wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/103/2015 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2014 r. uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/102/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żmujdzkiej w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/101/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/100/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/99/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/98/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/97/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/96/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/95/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/94/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/93/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/92/2015  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/91/2015  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rydla, Radzikowskiego i Głowackiego w Krakowie  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/90/2015  autobusu Galerii Bronowice  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/89/2015  przebudowy ul. Chabrowej  uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/88/2015

przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej

i zdrowia”

uchwała
VII/2015 20-04-2015 VII/87/2015 korekty uchwały nr IV/60/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015  uchwała załącznik
VI/2015 23-03-2015 VI/86/2015 ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w rejonie ul. Ks. Meiera w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/85/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stelmachów w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/84/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/83/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Czerwieńskiego i ul. Pużaka w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/82/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/81/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/80/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/79/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego połóżonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/78/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/77/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/76/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/75/2015 opinii koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/74/2015 lokalizacji pojemników na odzież używaną na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/73/2015 korekty uchwały nr IV/60/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/72/2015 zbycia części działki położonej przy ul. Zdrowej w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/71/2015 zbycia działek położonych przy ul. Opolskiej w Krakowie  uchwała
VI/2015 23-03-2015 VI/70/2015 zbycia działki położonej przy ul. Jaremy w Krakowie  uchwała
V/2015 06-03-2015 V/69/2015 uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
V/2015 06-03-2015 V/68/2015 korekty uchwały nr IV/60/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 r. uchwała
V/2015 06-03-2015 V/67/2015 realizacji zadań z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych infrastruktury drogowej w roku 2015 r. uchwała
V/2015 06-03-2015 V/66/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie. uchwała
V/2015 06-03-2015 V/65/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/64/2015 obrony przedsiębiorców działających w okolicy skrzyżowania ulic Makowskiego i Stachiewicza uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/63/2015 przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/62/2015 zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/61/2015 wyłączenia ogródków jordanowskich z bieżącego utrzymania przez Radę Dzielnicy IV Pradnik Biały uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/60/2015 w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 uchwała załącznik
IV/2015 23-05-2015 IV/59/2015 opinii koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/58/2015 montażu progów zwalniających uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/57/2015 korekty wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego             w 2016 r.  uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/56/2015 korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r. uchwała
IV/2015 23-02-2015 IV/55/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/54/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/53/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/52/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/51/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/50/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/49/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Wydarzeń Kulturalnych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/48/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/47/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Informacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/46/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/45/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
III/2015 19-01-2015 III/44/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji ds Ogródków Jordanowskich Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
III/2015 19-01-2015 III/43/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/42/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/41/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Budownictwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
III/2015 19-01-2015 III/40/2015 wyboru Przewodniczącego Komisij Edukacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
III/2015 19-01-2015 III/39/2015 wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2015 rok  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/38/2015 wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/37/2015 zbycia części działki położonej w przy ul. Górka Narodowa w Krakowie uchwała
III/2015 19-01-2015 III/36/2015 zbycia części działki położonej w rejonie Fortu Tonie w Krakowie  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/35/2015

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie wg sprawy: 1. /AU-02-4.6730.2.1793.2014.MMY/, 2. /AU-02-4.6730.2.2074.2014.AGY/

uchwała
III/2015 19-01-2015 III/34/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pękowickiej w Krakowie  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/33/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/32/2015

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy: 1. ul. Mackiewicza 2 w Krakowie /AU-02-8.ERO/MMY.7331-2377/09/, 2. ul. Żabiniec /AU-02-2.6730.2.2051.2014.MDY.

uchwała
III/2015 19-01-2015 III/31/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szczęsnego Felińskiego w Krakowie  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/30/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/29/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefa Elsnera w Krakowie  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/28/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Pużaka w Krakowie  uchwała
III/2015 19-01-2015 III/27/2015 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Pużaka w Krakowie  uchwała
II/2014 30-12-2014 26/II/2014 upoważnienia Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 25/II/2014 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego”  uchwała
II/2014 30-12-2014 24/II/2014 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Park”  uchwała
II 2014 30-12-2014 23/II/2014 delegowania radnych  uchwała
II/2014 30-12-2014 22/II/2014 korekty projektu planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.  uchwała
II/2014 30-12-2014 21/II/2014 powołania Komisji Kultury i Wydarzeń Kulturalnych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 20/II/2014 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 19/II/2014 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 18/II/2014 powołania Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 17/II/2014 powołania Komisji Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 16/II/2014 powołania Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 15/II/2014 powołania Komisji Informacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 14/II/2014 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 13/II/2014 powołania Komisji ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 12/II/2014 powołania Komisji ds. Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 11/II/2014 powołania Komisji ds. Ogródków Jordanowskich Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 10/II/2014 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 9/II/2014 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
II/2014 30-12-2014 8/II/2014 powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 7/II/2014 powołania Komisji Budownictwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
II/2014 30-12-2014 6/II/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 5/II/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 4/II/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
II/2014 30-12-2014 3/II/2014 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
II/2014 30-12-2014 2/II/2014 ustalenia liczby członków Zarzadu Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
I/2014 16-12-2014 1/I/2014 wyboru Przewodniczacego Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała