Dokument archiwalny

Komitet Konkursowy Kraków 2022

Zgodnie z realizacją zapisu uchwały LXXVII/1121/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 roku zostało utworzone Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komitet Konkursowy Kraków 2022”, którego członkami założycielami są Gmina Miejska Kraków, Miasto Zakopane oraz Województwo Małopolskie. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 24 października 2013 roku pod numerem KRS: 0000481129. Aktualnie oprócz wymienionych członków założycieli Stowarzyszenie współtworzą: Gmina Kościelisko i Gmina Bukowina Tatrzańska oraz Miasto i Gmina Myślenice.

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem zawartym dla wspierania idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów, kultywowania historycznych więzi, wsparcia wspólnego rozwoju, kultury fizycznej, turystyki i kapitału społecznego. Do jego głównych zadań należy koordynacja wszelkich działań i współpracy instytucji na rzecz kandydatury Krakowa jako organizatora Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.

 

Siedziba Biura Komitetu Konkursowego Kraków 2022 mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 8, 31-526 Kraków.

Pełniącym obowiązki Dyrektora Biura jest Marcin Kandefer, a jego Zastępcą ds. finansowych Anna Mroczka.

Składka członkowska Miasta Krakowa w roku 2013 wyniosła 232.000 zł (Zarządzenie nr 3431/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 28 listopada 2013 roku).

Pierwsza transza składki członkowskiej na rok 2014 wynosi 300.000 zł (Zarządzenie nr 567/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z 27 lutego 2014 roku).

Informacje na temat bieżącej działalności Komitetu znajdują sie na oficjalnej stronie stowarzyszenia: www.krakow2022.org

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022:

 

Przewodnicząca Zarządu:

Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta

 

Wiceprzewodniczący Zarządu:

Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego,

 

Sekretarz Zarządu:

prof. Andrzej Klimek, rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie

 

Członkowie Zarządu:

- Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

- Andrzej Zdebski, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

- Janusz Majcher, Burmistrz Miasta Zakopane

- Stanisław Łukaszczyk, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

- Bohdan Pitoń, Wójt Gminy Kościelisko

- Iwona Łotysz, Dyrektor ds. Projektów Rozwojowych PKOl