Dokument archiwalny

Projekt: Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 830 000,28 PLN

 

Wartość dofinansowania: 573577,43 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

Realizacja: 10.10.2012 - 31.12.2014

 

Opis

 

Przedmiotem projektu był montaż kolektorów słonecznych oraz lamp hybrydowych na wybranych obiektach sportowych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące zadania:

1. Opracowanie studium wykonalności projektu.

2. Wykonanie systemu kolektorów słonecznych na obiekcie basenowym przy ul. Kurczaba 29.

3. Wykonanie instalacji oświetlenia zasilanego odnawialnymi źródłami energii przy Szkole Podstawowej nr 53 – ul. Skośna 8.

4. Wykonanie instalacji oświetlenia zasilanego odnawialnymi źródłami energii w Gimnazjum nr 24 − ul. Montwiłła Mireckiego 29.

5. Wykonanie systemu kolektorów słonecznych − Centrum Rugby 7 − os. Lubocza.

6. Wykonanie systemu kolektorów słonecznych w budynku Hali sportowej wykonywanej w technologii pasywnej − Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 − os. Wysokie 6.

7. Nadzór inwestorski.

8. Promocja projektu.

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: http://www.zis.krakow.pl