Dokument archiwalny

VeloCitta

 

Nazwa przedsięwzięcia:

VeloCitta

 

Kontrakt:

Nr kontraktu: IEE/13/636/SI2.675529

 

Źródło finansowania:

Komisja Europejska

EASME – Executive Agency for Small and Medium – sized Enterprises

Program Inteligentna Energia - Europa (IEE)

 

Jednostka Realizująca:

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:

Gmina Miejska Kraków

 

Partnerzy Projektu:

 1. DTV Consultants BV (Holandia)
 2. Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi (Włochy)
 3. Choice GmbH (Niemcy)
 4. Sund Magyarorszag kft (Węgry)
 5. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa (Polska)
 6. Miasto Padwa (Włochy)
 7. London Borough of Southwark (Zjednoczone Królestwo)
 8. Master Plan BV (Holandia)
 9. Comunicare srl (Włochy)
 10. London Borough of Lambeth (Zjednoczone Królestwo)
 11. Asociacion Plan Estrategico Ciudad de Burgos (Hiszpania)

 

Data rozpoczęcia:

1 marca 2014 r.

 

Data zakończenia:

28 lutego 2017 r.

 

Wartość Przedsięwzięcia (budżet GMK):

86 053 EURO

 

Udział środków UE:

61 097 EURO / 71%

 

Cel projektu:

Projekt skupił się na systemach typu bike-sharing (systemach samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych) i dążył do zwiększenia liczby ich użytkowników m.in. poprzez innowacyjne kampanie.

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

Partnerzy projektu starali się m.in.:

 • odpowiedzieć na różnorodność popytu na korzystanie z systemu bike – sharing, kształtującego się zależnie od grupy potencjalnych użytkowników (osoby dojeżdżające do pracy, turyści, studenci itp.),
 • zaangażować interesariuszy (organizacje pozarządowe, sponsorów, grupy użytkowników),
 • znaleźć nowe sposoby finansowania systemów typu bike-sharing,
 • wykorzystać nowe technologie (np. inteligentne stacje, system śledzenia rowerów, nowe rozwiązania w zakresie systemu płatności),
 • zintegrować wypożyczalnie z kompleksowym planowaniem systemu rowerowego i z systemem transportu zbiorowego.

 Innowacyjna kompleksowa kampania marketingowa przebiegała dwutorowo w postaci:

 • kampanii podnoszącej świadomość – organizowanej przy współpracy z interesariuszami i potencjalnymi użytkownikami,
 • kampanii marketingowej na rzecz wypożyczalni rowerów, poprawy jej wizerunku itp.

Strona internetowa projektu:

http://velo-citta.eu

Więcej dokumentów dotyczących projektu do pobrania na stronie: http://velo-citta.eu/resources/

 

Broszury projektu:

1. MIESZKAŃCY - BROSZURA INFORMACYJNA

2. OSOBY DOJEŻDŻAJĄCE DO PRACY - BROSZURA INFORMACYJNA

3. POLITYKA I ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE - BROSZURA INFORMACYJNA

4. PRACOWNICY - BROSZURA INFORMACYJNA

5. STUDENCI - BROSZURA INFORMACYJNA

6. TURYŚCI - BROSZURA INFORMACYJNA

7. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE - BROSZURA INFORMACYJNA