Młodzieżowa Rada Krakowa z siedzibą w Krakowie została powołana w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

Do jej głównych zadań należy m.in. rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży oraz rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych.

 

Koordynatorem Młodzieżowej Rady Krakowa jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego – Pani Teresa Grzybowska.

 

 

UCHWAŁA NR XCVII/1449/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa