Dokument archiwalny

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert

na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 złożonych w roku 2014 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146).


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego - termin zgłaszania uwag upłynał 17 marca 2014 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Teatr Tańca DF - termin zgłaszania uwag upłynał 6 maja 2014 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Fundacji Międzyludzkie Inspiracje Sztuką Teatralną - Teatr MIST - termin zgłaszania uwag upłynał 12 maja 2014 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacja zadania publicznego Fundacji KGM Progress - termin zgłaszania uwag upłynął 16 czerwca 2014 r. 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - termin zgłaszania uwag upłynął 16 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski - termin zgłaszania uwag upłynął 29 lipca 2014 r.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Fundacji Art&Space - termin zgłaszania uwag upłynął 29 września 2014 r.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Fundacji "Kuźnica" - termin zgłaszania uwag upłynął 29 września 2014 r.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Fundacji Instytut Architektury -termin zgłaszania uwag uplynął 17 października 2014 r.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - termin zgłaszania uwag upłynął 17 października 2014 r.