Dokument archiwalny

Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej

 

Programy: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014)

 

Wartość: 321 420 PLN

 

Wartość dofinansowania: 288 920 PLN, w tym dla Krakowa: 24 000 PLN

 

Jednostka Realizująca:  Wydział Spraw Społecznych UMK

 

Realizacja od: 2014-2-3 do: 2015-1-31

 

 

Opis projektu

 

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału obywatelskiego młodzieży poprzez czynny udział w kształtowaniu tożsamości własnej dzielnicy i wpływ na jej rozwój. Adresaci projektu to młodzież ponadgimnazjalna (z pierwszej i drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych) reprezentująca różne środowiska lokalne.

 

Młodzież 3 dzielnic Krakowa współpracowała z radnymi dzielnicowymi, pracownikami domów kultury i spółdzielni mieszkaniowych przy budżecie partycypacyjnym dzielnicy, tworzeniu oferty domu kultury i społecznych przestrzeni publicznych.

 

Młodzi poznawali swoje prawa decydując o rzeczach, które ich dotyczą. Nad przebiegiem działań czuwał "przyjaciel projektu" - praktyk pracy z młodzieżą. Doświadczenia oraz wyniki przeprowadzonych badań zostały zebrane w publikacji na licencji CC, która pomoże we wdrażaniu działań w kolejnych dzielnicach przez Partnera.

 

Kontynuację działań zapewnią warsztaty dla animatorów i instytucji pracujących z młodzieżą oraz webinarium promujące wypracowane rozwiązania i umożliwiające wymianę doświadczeń.

 

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska.