Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią

 

Status projektu:  Podpisanie umowy z partnerem prywatnym

 

 

 

Opis:

 

Kompleksowa realizacja Inwestycji w postaci zaprojektowania i wybudowania cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem administracyjnym i ceremonialnym oraz publicznym parkingiem w ramach którego jest już zrealizowana i oddana do użytku spopielarnia zwłok. Za wynagrodzeniem, które będzie stanowić wyłącznie prawo do korzystania z przedmiotu koncesji zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9.1.2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi  (Dz. U. z 2009 r. , Nr 19, poz 101), zwana dalej ustawą o koncesji , tj. z obiektu ceremonialnego, cmentarza i parkingu. Cmentarz wraz z obiektem ceremonialnym zlokalizowany jest w południowo zachodniej części Krakowa przy węźle autostrady A-4 Kraków Sidzina, a jego szczegółowe położenie określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tyniec – Węzeł Sidzina” (uchwała LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1.7.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Węzeł Sidzina”.)

 

Link do projektu: Spopielarnia i cmentarz