Dokument archiwalny

Projekt: Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 126 890 255,26 PLN

 

Wartość dofinansowania: 55 261 048,33 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 04.03.2010 - 28.02.2014

 

Opis

 

Projekt dotyczy przebudowy infrastruktury drogowej w północno-zachodniej części Krakowa na przecięciu czterech ulic: Jasnogórskiej, Conrada, Armii Krajowej i Radzikowskiego. Rozbudowa tego skrzyżowania do trzypoziomowego węzła prowadzącego bezkolizyjnie ruch w kierunku północ-południe oraz w kierunku wschód-zachód w ciągu drogi krajowej numer 79 znacząco skróciła czas przejazdu w tym obszarze, poprawiła bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu, a tym samym dostępność miasta Krakowa z północno-zachodnich obszarów województwa oraz województw sąsiednich zlokalizowanych w tym kierunku.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.budujemy.krakow.pl