Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Rejon Św. Jacka - Twardowskiego – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 1417/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Św. Jacka - Twardowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 1373/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1258/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Św. Jacka - Twardowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 3. Zarządzenie Nr 1258/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Św. Jacka - Twardowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag:


  dokument pdf-tekstCzęść 1 (wyłączona jawność)*    dokument pdf-tekstCzęść 2 (wyłączona jawność)*    dokument pdf-tekstCzęść 3 (wyłączona jawność)*    dokument pdf-tekstCzęść 4 (wyłączona jawność)*    dokument pdf-tekstCzęść 5 (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 3678/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Św. Jacka - Twardowskiego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstProjekt planu - część tekstowa - wersja do opiniowania i uzgodnień ustawowych

  dokument pdf-rysunekProjekt planu - część graficzna - wersja do opiniowania i uzgodnień ustawowych* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu