Dokument archiwalny

Projekt: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 3 938 055,24 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 912 138,84 PLN

 

Jednostka realizujaca: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39

 

Okres realizacji: 14.12.2007 - 31.12.2013

 

Opis

 

Projekt miał na celu poprawę jakości systemu opieki społecznej w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do wymogów prawa. W wyniku realizacji inwestycji został uporządkowany stan istniejący poprzez pogrupowanie pomieszczeń stosownie do ich funkcji. Zostały przebudowane pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w celu podniesienia standardu usług bytowych oraz zapewnienia wymaganej liczby przyborów sanitarnych. Modernizowane pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Ze względu na zły stan techniczny, przebudowano wszystkie instalacje wewnętrzne, tj. co., wod-kan, elektryczna oraz wentylacja mechaniczna.

 

W celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych został również zamontowany dźwig osobowy.