Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Stanisław Moryc - Przewodniczący Zarządu  (I/1/14)

2. Józef Szuba - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (II/3/14)

3. Małgorzata Bąk - Członek Zarządu  (II/4/14)

4. Andrzej Kowalik - Członek Zarządu  (II/5/14)

5. Mariusz Woda - Członek Zarządu  (II/6/14)

 

Liczba członków Zarządu  (II/2/14)

 

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Marian Baś

2. Małgorzata Bąk

3. Marta Bielecka-Woźniak

4. Miłosława Ciężak

5. Bogumiła Drabik

6. Monika Fiołek

7. Krystyna Frankiewicz

8. Katarzyna Kapelak-Legut

9. Andrzej Kowalik

10. Adam Krztoń

11. Marek Kurzydło

12. Stanisław Moryc

13. Edward Porębski

14. Beata Poszwa

15. Kacper Rosa

16. Wojciech Ruśniak  (XLIII/456/17)

17. Iwona Sewiło

18. Józef Szuba

19. Mariusz Woda

20. Zofia Wójcik

21. Edward Wurst

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Jerzy Daniec  (członek Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta do 27.10.2017 r.)  (XLII/450/17)