Zarząd Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Stanisław Madej - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2014)

2. Andrzej Dziedzic - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (II/3/2014

3. Jan Kawa - Członek Zarządu  (II/4/2014)

4. Stanisław Rajski - Członek Zarządu  (II/6/2014

5. Wiesław Wojnarski - Członek Zarządu  (II/5/2014)

 

Liczba członków Zarządu  (II/2/2014)

 

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Sebastian Adamczyk

2. Andrzej Dziedzic

3. Katarzyna Frankiewicz

4. Dariusz Jaworski

5. Jan Kawa

6. Tomasz Kubik

7. Rafał Łatka

8. Stanisław Madej

9. Andrzej Michalczyk

10. Rafał Musiałek

11. Kamil Pitala

12. Stanisław Rajski

13. Grzegorz Rojewski

14. Łukasz Sęk

15. Stanisław Stroński

16. Wiesław Wojnarski

17. Aleksandra Woźniczka

18. Jerzy Wójcik

19. Leszek Zaleński

20. Aleksander Zdziebko

21. Teresa Ziętara