Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Anna Moksa - Przewodnicząca Zarządu  (L/394/17)

2. Marta Tatulińska - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (LII/415/17)

3. Michał Franczyk - Członek Zarządu  (LII/418/17)

4. Weronika Szelęgiewicz - Członek Zarządu  (LII/417/17)

5. Regina Zadęcka - Członek Zarządu  (LII/416/17)

 

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Marek Ziemiański - Przewodniczący Zarządu (III/2/15) (XLIX/379/17)

Łukasz Cieślik - Zastępca Przewodniczącego Zarządu (V/20/15) (XLIX/379/17)

Jerzy Ciepiela - Członek Zarządu (V/22/15) (XLIX/379/17)

Paweł Meysztowicz - Członek Zarządu (V/21/15) (XLIX/379/17)

Jerzy Woźniakiewicz - Członek Zarządu (VI/37/15) (XLIX/379/17)

 

Łukasz Cieślik - Przewodniczący Zarządu  (I/1/14) (do 31.12.2014)

 

Liczba członków Zarządu  (IV/3/15)  (V/19/15)

 

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Anna Brydniak

2. Jerzy Ciepiela

3. Łukasz Cieślik

4. Michał Franczyk

5. Aleksy Gałka

6. Bogdan Kondratowicz

7. Bogdan Krupa

8. Halina Krzynówek

9. Wojciech Krzysztonek

10. Paweł Meysztowicz

11. Anna Moksa

12. Tomasz Poller

13. Marcin Porada

14. Marek Sadowski

15. Jolanta Szatko-Nowak

16. Weronika Szelęgiewicz

17. Marta Tatulińska

18. Zbigniew Ulmaniec

19. Jerzy Woźniakiewicz

20. Regina Zadęcka

21. Marek Ziemiański