Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Jacek Bednarz - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2014)

2. Jacek Młynarz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (II/3/2014)

3. Aurelia Czerwińska-Pacura - Członek Zarządu  (II/4/2014)

4. Tomasz Kołomyjski - Członek Zarządu  (II/5/2014)

5. Teresa Kural - Członek Zarządu  (II/6/2014)

 

Liczba członków Zarządu  (II/2/2014)

 

Rada Dzielnicy XIII Podgórze (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Barbara Baran

2. Jacek Bednarz

3. Aurelia Czerwińska-Pacura

4. Adam Kasprzyk

5. Tomasz Kołomyjski

6. Anna Kulig  (XXXV/368/2016)

7. Teresa Kural

8. Bolesław Markiewicz

9. Jacek Młynarz

10. Magdalena Modzelewska-Kadow

11. Barbara Orłowska

12. Katarzyna Pabian

13. Iwona Praczyńska

14. Joanna Rabiasz

15. Tadeusz Styrski

16. Piotr Świtalski

17. Szymon Toboła

18. Patrycja Trębacz

19. Bogdan Wajda

20. Krzysztof Włosik

21. Adam Wrona

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Jerzy Panek  (członek Rady Dzielnicy XIII Podgórze do 21.07.2015 r.)  (XV/154/2015)

Andrzej Jagielski  (XVI/155/2015)  (XXXIII/349/2016)