Zarząd Dzielnicy X Swoszowice (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Maciej Nazimek - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2014)

2. Jan Mikuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (II/2/2015)

3. Andrzej Jończyk - Członek Zarządu  (II/6/2015

4. Wojciech Liszka - Członek Zarządu  (II/4/2015)

5. Marcin Szewczyk - Członek Zarządu  (II/5/2015)

 

Liczba członków Zarządu  (II/3/2015)

 

Rada Dzielnicy X Swoszowice (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Andrzej Balicki

2. Bogumił Bania

3. Przemysław Brożek

4. Waldemar Domański

5. Andrzej Drąg

6. Dominik Galas

7. Józef Jałocha

8. Andrzej Jończyk

9. Angelika Kuczaj

10. Wojciech Liszka

11. Andrzej Łatka

12. Artur Markiewicz

13. Jan Mikuła

14. Tadeusz Murzyn

15. Maciej Nazimek

16. Agnieszka Pogoda-Tota

17. Dariusz Rejek

18. Adam Rymont

19. Jadwiga Szarek

20. Marcin Szewczyk

21. Anna Żurad