Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Arkadiusz Puszkarz - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2014)

2. Krzysztof Gacek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (II/2/2014)

3. Paweł Bystrowski - Członek Zarządu  (II/5/2014)

4. Sławomir Siekacz - Członek Zarządu  (II/4/2014)

5. Urszula Twardzik - Członek Zarządu  (III/18/2014)

 

Licza członków Zarządu  (II/3/2014)

 

Rada Dzielnicy VIII Dębniki (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Łukasz Balon

2. Wioletta Bereziewicz

3. Paweł Bystrowski

4. Marek Dziarmagowski

5. Krzysztof Gacek

6. Halina Krawczak

7. Krzysztof Laskowski

8. Aneta Pałka

9. Bartosz Paszkowski

10. Renata Piętka

11. Arkadiusz Puszkarz

12. Piotr Rusocki

13. Sławomir Siekacz

14. Paweł Skrzypiec

15. Marek Sobieraj

16. Antoni Stawarz

17. Piotr Szewczyk

18. Rafał Torba

19. Piotr Turcza

20. Urszula Twardzik

21. Wiesław Wyrwa