Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

6 kadencja - 2014 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XL 12-11-2014 XL/582/14 uściślenia zadań priorytetowych Rady Dzielnicy XIV na rok 2015 z zakresu edukacji uchwała 
XL 12-11-2014 XL/581/14 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.407.BS z dn. 03.11.2014 r.) uchwała
XL 12-11-2014 XL/580/14 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.259.2014.BS z dn. 29.10.2014 r.) uchwała 
XL 12-11-2014 XL/579/14 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Ernesta Cieślewskiego w Krakowie (ML-02.7123.408.2014.BS z dn. 24.10.2014 r.) uchwała 
XL 12-11-2014 XL/578/14 wniosku do Rady Miasta Krakowa dotyczącego zmiany obwodu Gimnazjum nr 36 w Krakowie uchwała 
XL 12-11-2014 XL/577/14 wniosku do Rady Miasta Krakowa dotyczącego przyspieszenia działań zmierzających do budowy kanalizacji uchwała 
XL 12-11-2014 XL/576/14

wniosku do Rady Miasta Krakowa dotyczącego rewitalizacji Parku Lotników Polskich i Parku im. Gen. S. Skalskiego

uchwała
XL 12-11-2014 XL/575/14 wniosku do Prezydenta Krakowa uchwała
XL 12-11-2014 XL/574/14 wniosku do Rady Miasta Krakowa uchwała 
XL 12-11-2014 XL/573/14 wniosku do Rady Miasta Krakowa uchwała 
XL 12-11-2014 XL/572/14 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa uchwała 
XL 12-11-2014 XL/571/14 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowa i przebudowa ulic gminnych w 2015 r. uchwała 
XLIX 15-10-2014 XLIX/570/14 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego uchwała
XLIX 15-10-2014 XLIX/569/14 delegowania radnych uchwała
XLIX 15-10-2014 XLIX/568/14 podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na rok 2015 „Remonty placówek oświatowych” uchwała
XLIX 15-10-2014 XLIX/567/14 ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2015 rok uchwała 
XLIX 15-10-2014 XLIX/566/14 podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na 2015 r. w zakresie prac remontowych żłobków uchwała
XLIX 15-10-2014 XLIX/565/14 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 rok uchwała
XLIX 15-10-2014 XLIX/564/14 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.244.2014.BS z dn.15.09.2014 r.) uchwała
XLIX 15-10-2014 XLIX/563/14 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLIX 15-10-2014 XLIX/562/14 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowa i przebudowa ulic gminnych w 2015 r. uchwała
XLVIII 17-09-2014 XLVIII/561/14 wniosku o przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na 2015 r. uchwała
XLVIII 17-09-2014 XLVIII/560/14 korekty Uchwały Nr XLVII/551/14 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 27.08.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy części działki nr 257/70 obr. 7 – Nowa Huta (GS-06.6845.4.54.2013.ED z dn. 11.08.2014 r.)  uchwała
XLVIII 17-09-2014 XLVIII/559/14 opinii dla projektu uchwały RMK w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. (WR-04.1431.20.1.14 z dn. 29.08.2014 r.) uchwała
XLVIII 17-09-2014 XLVIII/558/14 opinii dla projektu uchwały RMK w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2015 oraz projektu zarządzenia PMK w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 roku (BZ-02.8031.3.25.2014.WS z dn. 03.09.2014 r.) uchwała 
XLVIII 17-09-2014 XLVIII/557/14 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu remonty chodników w 2015 r. uchwała
XLVIII 17-09-2014 XLVIII/556/14 zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie miasteczka rowerowego w ramach zadań powierzonych Dzielnicy XIV Czyżyny w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą uchwała
XLVIII 17-09-2014 XLVIII/555/14 delegowania radnych uchwała
XLVIII 17-09-2014 XLVIII/554/15 podziału środków na zadanie powierzone „Bezpieczny Kraków” na 2015 rok uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/553/14 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/552/14 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/551/14 opinii dotyczącej dzierżawy części działki nr 257/70 obr. 7 – Nowa Huta (GS-06.6845.4.54.2013.ED z dn. 11.08.2014 r.) uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/550/14 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowo-biurowej z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi, stacją transformatorową, wraz z infrastrukturą techniczną, drogową i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 45/2, 44/12, 44/11, 44/27, 48/68, 44/22, 44/23, 44/32, 44/29, 44/30, 44/17, 44/18, 44/24, 44/33, 48/51, 48/64, 48/66, 48/67, 48/69, 47/9, 47/11, 47/13, 47/12, 47/8, 47/10, 48/27, 48/26, 43/23, 43/19, 43/16, 43/18, 43/21 obr. 16 Śródmieście oraz dz. nr 1/79, 38/2, 1/80, 1/117, 1/114, 1/111, 1/109, 1/107, 1/105, 1/103, 1/101, 1/99, 1/96, 1/94, 1/92, 1/90, 1/9, 35 obr. 52 Nowa Huta oraz dz. nr 301/32 i 301/29 obr. 53 Nowa Huta przy ul. Lema/al. Pokoju w Krakowie. (AU-02-2.6730.2.1318.2014.MDY z dn. 31.07.2014 r.) uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/549/14 opinii dotyczącej propozycji zmiany uchwały Nr XXVIII/24/03 Rady Miasta Krakowa z dn. 22.10.2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz innych uchwał obowiązujących na terenie GMK z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych. SA-06.015.114.2014 z dn. 16.07.2014 r.) uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/548/14 zadań priorytetowych na 2015 r.   uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/547/14 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Centralnej w Krakowie (ML-02.7123.218.2014.BS z dn. 18.07.2014 r.)  uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/546/14 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 176/10 obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie. (GS-01.72241-4-(14,42,44)/07, GS-01.6840.4.8.2014 z dn. 27.06.2014 r.) uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/545/14 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2015-2016 uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/544/14 opinii dla koncepcji zagospodarowania terenu dla inwestycji Ogrody Nowej Huty uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/543/14 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2015 r. dotyczącego Komisariatu Policji nr VIII uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/542/14 podziału środków na zadanie powierzone „Lokalne wydarzenia kulturalne” na 2015 rok uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/541/14 zmian w planie finansowo-rzeczowym Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w roku 2014 uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/540/14 ustalenia list rankingowych zadań powierzonych w zakresach: budowa i modernizacja ulic lokalnych, remonty dróg, chodników i oświetlenia w 2015 roku uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/539/14 objęcia honorowym patronatem Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/538/14 objęcia honorowym patronatem „Akcji Lato 2014” uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/537/14 delegowania radnych uchwała
XLVII 27-08-2014 XLVII/536/14 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykupu działek zlokalizowanych w sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej Kraków Arena uchwała
XLVI 31-07-2014 XLVI/535/2014 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.178.2014.BS z dn. 14.07.2014 r.) uchwała
XLVI 31-07-2014 XLVI/534/2014

konkursu ofert w 2015 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi

uchwała
XLVI 31-07-2014 XLVI/533/2014 opinii Zarządzenia Nr 1896/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 04.07.2014 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy XIV w 2014 r. uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/532/2014 wniosku o przyznanie nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/531/2014 wniosku o przyznanie nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa dla dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 182 w Krakowie uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/530/2014 ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2015 rok uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/529/2014 podziału środków na zadania priorytetowe na rok 2015 uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/528/2014 korekty planu finansowo-rzeczowego Dzielnicy na 2014 r. uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/527/2014 korekty Uchwały Nr XXXIX/470/14 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 15.01.2014 r. w sprawie korekty Uchwały Nr XXIX/373/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 11.04.2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2013-2015 uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/526/2014 ustalenia wstępnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych w samorządowych placówkach oświatowych w 2015 r. uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/525/2014 ustalenia wstępnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych w Żłobku Samorządowym nr 12 do wykonania w 2015 r. celem opracowania kosztorysów inwestorskich uchwała
XLV 02-07-2014 XLV/524/2014 delegowania radnych uchwała
XLIV 11-06-2014 XLIV/523/2014 zadań powierzonych z zakresu remonty dróg, chodników i oświetlenia w 2014 roku uchwała
XLIV 11-06-2014 XLIV/522/2014 zadań priorytetowych na 2014 r. z zakresu edukacji uchwała
XLIV 11-06-2014 XLIV/521/2014 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwała
XLIV 11-06-2014 XLIV/520/2014 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 rok uchwała
XLIV 11-06-2014 XLIV/519/2014 przeniesienia środków finansowych w obrębie zadania priorytetowego na 2014 r. pn. „Remont budynków komunalnych: os. Dywizjonu 303 nr 2, os. 2 Pułku Lotniczego nr 22” uchwała
XLIV 11-06-2014 XLIV/518/2014 wstępnych list rankingowych zadań powierzonych w zakresach: budowa i modernizacja ulic lokalnych, remonty dróg, chodników i oświetlenia w 2015 roku uchwała
XLIV 11-06-2014 XLIV/517/2014 opinii inwestycji przewidzianych do realizacji w Dzielnicy XIV Czyżyny (WR-04.055.1.6.14 z dn. 14.05.2014 r.) uchwała
XLIII 14-05-2014 XLIII/516/2014 rozszerzenia składu osobowego stałej Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLIII 14-05-2014 XLIII/515/2014 rozszerzenia przedmiotu działania stałej Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLIII 14-05-2014 XLIII/514/2014 rozwiązania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLIII 14-05-2014 XLIII/513/2014 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na rok 2014 w obszarze „Remonty placówek oświatowych” uchwała
XLIII 14-05-2014 XLIII/512/2014 ustalenia wstępnych list rankingowych zadań powierzonych w zakresach: budowa i modernizacja ulic lokalnych, remonty dróg, chodników i oświetlenia w 2015 roku uchwała
XLIII 14-05-2014 XLIII/511/2014 korekty Uchwały Nr XLII/497/14 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 09.04.2014 r. w sprawie przeniesienia środków finansowych w obrębie zadań priorytetowych na 2014 r. uchwała
XLIII 14-05-2014 XLIII/510/2014 delegowania radnych uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/509/2014 przeniesienia środków finansowych pozostałych z zadania priorytetowego na 2014 r. pn. „Druk gazetki dzielnicowej” uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/508/2014 uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/507/2014 delegowania radnych uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/506/2014 zmiany w planie rzeczowo - finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2014 uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/505/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 rok uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/504/2014 dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kamionka w Krakowie (ML-02.7123.94.2014.BS z dn. 27.03.2014 r.) uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/503/2014 dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.87.2014.BS z dn. 21.03.2014 r.) uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/502/2014 przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy XIV za 2013 rok uchwała załącznik
XLII 09-04-2014 XLII/501/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2014-2015 uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/500/2014 środków finansowych pozostałych z rozstrzygnięcia przetargowego dot. zadania powierzonego na 2014 r. pn. „Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego” uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/499/2014 wniosku dotyczącego utworzenia oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 156 w Krakowie uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/498/2014 przeniesienia środków finansowych z konkursu ofert na 2014 r. uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/497/2014 przeniesienia środków finansowych w obrębie zadań priorytetowych na 2014 r. uchwała
XLII 09-04-2014 XLII/496/2014 zadania priorytetowego na 2014 r. pn. „Profilaktyka zdrowia” uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/495/2014 wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/494/2014

przesunięcia środków finansowych w ramach zadań powierzonych na 2014 rok w Budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących

uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/493/2014 zadań powierzonych z zakresu budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2014 r. uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/492/2014 powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/491/2014 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczącego oznakowania ulic: Narciarskiej i Poleskiej w Krakowie uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/490/2014 zgłoszenia kandydatury do przyznania Nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2013 rok (OC-01.0008.04.01d.2014) uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/489/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na 2014 r. z obszaru „Remonty placówek oświatowych” dotyczącego Szkoły Podstawowej nr 156 uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/488/2014 utworzenia Czyżyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/487/2014 uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2014 r. pn. „Remont budynków komunalnych: os. Dywizjonu 303 nr 2, os. 2 Pułku Lotniczego nr 22” uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/486/2014 dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.48.2014.BS) uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/485/2014 dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie. (ML-02.7123.11.2014.BS) uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/484/2014 dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Cieślewskiego w Krakowie (ML-02.7123.412.2013.BS) uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/483/2014 rozdysponowania rezerwy celowej w ramach zadań priorytetowych na 2014 r. uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/482/2014 zmiany w obrębie zadania priorytetowego na 2014 r. pn. "Remont Szkoły Podstawowej nr 52 - budowa wejścia wraz z podjazdem - dofinansowanie zadania powierzonego" uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/481/2014 zmiany nazwy zadania priorytetowego na 2014 r. uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/480/2014 zadań priorytetowych na 2014 r. uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/479/2014 delegowania radnych uchwała
XLI 12-03-2014 XLI/478/2014 delegowania radnych uchwała
XL 12-02-2014 XL/477/2014 delegowania radnych uchwała
XL 12-02-2014 XL/476/2014 delegowania radnych uchwała
XL 12-02-2014 XL/475/2014 korekty Uchwały Rady Dzielnicy XIV Czyżyny Nr XXXIX/471/14 z dn. 15.01.014 r. w sprawie zadań powierzonych na 2014 r. z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich uchwała
XL 12-02-2014 XL/474/2014

korekty planu finansowo-rzeczowego Dzielnicy na 2014 r.

uchwała
XL 12-02-2014 XL/473/2014 objęcia honorowym patronatem „Akcji Zima 2014” uchwała
XXXIX 15-01-2014 XXXIX/472/2014 opinii dotyczącej sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny” nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków, położonej przy ul. Hynka stanowiącej działkę nr 118/115 j. ew. Nowa Huta (GS-02.6840.10.011.AK) uchwała
XXXIX 15-01-2014 XXXIX/471/2014

zadań powierzonych na 2014 r. z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich

uchwała
XXXIX 15-01-2014 XXXIX/470/2014 korekty Uchwały Nr XXIX/373/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 11.04.2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2013-2015 uchwała
XXXIX 15-01-2014 XXXIX/469/2014 korekty Uchwały Nr XXV/321/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 14.12.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXIX 15-01-2014 XXXIX/468/2014 przystąpienia przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w 2014 roku uchwała
XXXIX 15-01-2014 XXXIX/467/2014 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.298.2013.BS)

uchwała

XXXIX 15-01-2014 XXXIX/466/2014 przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Dzielnicy na 2014 r. uchwała załącznik