Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

6 kadencja - 2014 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LXIII 12-11-2014 LXIII/834/2014 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 zadania pod nazwą „Oświetlenie ulicy Wyłom” uchwała
LXIII 12-11-2014 LXIII/833/2014 wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Ruczaj – Lubostroń”  uchwała
LXIII 12-11-2014 LXIII/832/2014 opinii do koncepcji budowy ul. 8 Pułku Ułanów na odcinku od ul. Zawiłej do skrzyżowania ulic Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego  uchwała
LXIII 12-11-2014 LXIII/831/2014 zmiany organizacji ruchu przy ulicy Kobierzyńskiej 60 w Krakowie  uchwała
LXIII 12-11-2014 LXIII/830/2014 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2015  uchwała
LXIII 12-11-2014 LXIII/829/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LXIII 12-11-2014 LXIII/828/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LXIII 12-11-2014 LXIII/827/2014 zadania powierzonego Lokalne Wydarzenia Kulturalne na rok 2015  uchwala
LXII 29-10-2014 LXII/826/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowo-biurowymi i garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej i ul. Zalesie w Krakowie”  uchwała
LXII 29-10-2014 LXII/825/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowo-biurowymi i garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej, Zalesie w Krakowie”  uchwała
LXII 29-10-2014 LXII/824/2014 sprzedaży części działki nr 233/2 obr. 85 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Medalionów w Krakowie  uchwała
LXII 29-10-2014 LXII/823/2014 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2015  uchwala
LXII 29-10-2014 LXII/822/2014 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2015  uchwała
LXII 29-10-2014 LXII/821/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2015  uchwała
LXII 29-10-2014 LXII/820/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
LXII 29-10-2014 LXII/819/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LXII 29-10-2014 LXII/818/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LXII 29-10-2014 LXII/817/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LXI 20-10-2014 LXI/816/2014 korekty Uchwały Nr LVI/754/2014 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 2.07.2014 r. w sprawie korekty Uchwały nr XLV/628/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 23.10.2013 r. w sprawie korekty Uchwały nr XL/559/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 15.05.2013 r. w sprawie korekty Uchwały nr XXX/443/2012 Rady Dzielnicy VIII z dnia 19.09.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2014 uchwała
LXI 20-10-2014 LXI/815/2014 korekty Uchwały nr LVI/753/2014 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 2.07.2014 r. w sprawie korekty Uchwały nr XLV/630/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 23.10.2013 r. w sprawie korekty Uchwały nr XXI/294/2012 Rady Dzielnicy VIII z dnia 8.02.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2012 - 2014 uchwała
LXI 20-10-2014 LXI/814/2014 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2014 uchwała
LX 08-10-2014 LX/813/2014 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
LX 08-10-2014 LX/812/2014 zmiany organizacji ruchu na ulicy Piltza w Krakowie  uchwała
LX 08-10-2014 LX/811/2014 wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Przebudowa działki drogowej nr 37 obr. 77 Podgórze - sięgacz ul. Walgierza Wdałego w Krakowie”  uchwała
LX 08-10-2014 LX/810/2014 uspokojenia ruchu w rejonie ul. Szwai i ul. Skośnej w Krakowie  uchwała
LX 08-10-2014 LX/809/2014 uspokojenia ruchu na ul. Skotnickiej w Krakowie  uchwała
LX 08-10-2014 LX/808/2014 projektu planu finansowo - rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015  uchwala
LX 08-10-2014 LX/807/2014 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2014  uchwała
LX 08-10-2014 LX/806/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwala
LX 08-10-2014 LX/805/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LX 08-10-2014 LX/804/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/803/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Przemiarki w Krakowie”  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/802/2014 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni ścieków wraz z wjazdem, infrastrukturą techniczną, rurociągiem tłocznym, kablem zasilającym oraz kolektorem sanitarnym w rejonie ul. Widłakowej, Nierównej, Bodzowskiej, Wielkanocnej w Krakowie”  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/801/2014 podziału środków na zadanie powierzone „Bezpieczny Kraków” na 2015 rok  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/800/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2014 – 2016  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/799/2014 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/798/2014 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/797/2014 korekty wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2015  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/796/2014 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2014  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/795/2014 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2015  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/794/2014 trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 roku  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/793/2014 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych przy ul. Kobierzyńskiej 198A w Krakowie  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/792/2014 tramwajów niskopodłogowych na linii nr 52  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/791/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2015  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/790/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/789/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/788/2014 korekty Uchwały nr XLIII/592/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 28.08.2013 r. w sprawie korekty Uchwały nr XLI/569/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 12.06.2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2015  uchwała
LIX 17-09-2014 LIX/787/2014 wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego uchwała  załącznik
LVIII 27-08-2014 LVIII/786/2014 sprzedaży części działki nr 69/10 obr. 75 Podgórze położonej przy ul. Obrony Tyńca  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/785/2014 sprzedaży części działki nr 446/5, obręb 41 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/784/2014 zbycia części działek nr 258/5 i 258/6 obr. 4 Podgórze położonych przy ul. Widłakowej w Krakowie  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/783/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/782/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/781/2014 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/780/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwala
LVIII 27-08-2014 LVIII/779/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/778/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/777/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVIII 27-08-2014 LVIII/776/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/775/2014 podziału środków na zadania powierzone Dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2015  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/774/2014 zagospodarowania terenu w rejonie ul. Kobierzyńskiej 35  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/773/2014 opinii dotyczącej utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1896/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.07.2014 r.  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/772/2014 funkcjonowania linii 112 i 162 w okresie wakacyjnym  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/771/2014 korekty wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2015  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/770/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/769/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ulicy Piltza w Krakowie”  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/768/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ulicy Piltza w Krakowie”  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/767/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ulicy Piltza w Krakowie”  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/766/2014 przyjęcia wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2015 rok  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/765/2014 wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2015  uchwała
LVII 16-07-2014 LVII/764/2014 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie zieleńców i skwerów oraz ogródków jordanowskich na 2015 rok  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/763/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Sąsiedzkiej w Krakowie”  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/762/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/761/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Ceglarskiej w Krakowie”  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/760/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze przy ulicy Ruczaj w Krakowie”  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/759/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami przy ul. Zielińskiego i Kapelanka w Krakowie - Podgórzu”  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/758/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowo – handlowo – usługowo – magazynowego z drogami i parkingami przy ul. Tynieckiej w Krakowie”  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/757/2014 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2015  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/756/2014 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/755/2014 przesunięcia środków finansowych z programu zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2014 do programu zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/754/2014 korekty Uchwały nr XLV/628/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 23.10.2013 r. w sprawie korekty Uchwały nr XL/559/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 15.05.2013 r. w sprawie korekty Uchwały nr XXX/443/2012 Rady Dzielnicy VIII z dnia 19.09.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2014  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/753/2014 korekty Uchwały nr XLV/630/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 23.10.2013 r. w sprawie korekty Uchwały nr XXI/294/2012 Rady Dzielnicy VIII z dnia 8.02.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2012 - 2014  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/752/2014 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2014  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/751/2014 listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2015  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/750/2014 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 zadań bieżących i inwestycyjnych  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/749/2014 kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 zadań inwestycyjnych  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/748/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/747/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/746/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/745/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/744/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/743/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/742/2014 listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2015  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/741/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/740/2014 studni awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przy ul. Pułaskiego 13  uchwała
LVI 02-07-2014 LVI/739/2014 wprowadzenia strefy płatnego parkowania  uchwała
LV 11-06-2014 LV/738/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Ruczaj w Krakowie”  uchwała
LV 11-06-2014 LV/737/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Zielińskiego i ul. Kapelanka w Krakowie”  uchwała
LV 11-06-2014 LV/736/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Zielińskiego i Kapelanka w Krakowie”  uchwała
LV 11-06-2014 LV/735/2014 sprzedaży działki nr 84/15 obręb 34 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Zachodniej w Krakowie  uchwała
LV 11-06-2014 LV/734/2014 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej – etap II – rejon ul. Tynieckiej w Krakowie”  uchwała
LV 11-06-2014 LV/733/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz parkingiem naziemnym przy ul. Obrońców Helu w Krakowie”  uchwała
LV 11-06-2014 LV/732/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
LV 1-06-2014 LV/731/2014 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
LV 11-06-2014 LV/730/2014 przedłużenia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie  uchwała
LV 11-06-2014 LV/729/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
LV 11-06-2014 LV/728/2014 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych przy ul. Chmieleniec 2A  uchwała
LV 11-06-2014 LV/727/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LV 11-06-2014 LV/726/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LV 11-06-2014 LV/725/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LV 11-06-2014 LV/724/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
LV 11-06-2014 LV/723/2014 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
LV 11-06-2014 LV/722/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w roku 2015  uchwala
LV 11-06-2014 LV/721/2014 inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy VIII zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich 2014  uchwała
LV 11-06-2014 LV/720/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
LV 11-06-2014 LV/719/2014 przejścia dla pieszych przy ul. Słomianej  uchwała
LV 11-06-2014 LV/718/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/717/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/716/2014 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/715/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Tymotkowej w Krakowie”  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/714/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Bułgarskiej w Krakowie”  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/713/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i parkingiem naziemnym w rejonie ul. Zachodniej i ul. Zalesie w Krakowie”  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/712/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową przy ul. Pszczelnej w Krakowie”  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/711/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i podziemnym garażem przy ul. Piltza w Krakowie”  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/710/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Tymotkowej w Krakowie - Podgórzu”  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/709/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Tymotkowej w Krakowie - Podgórzu”  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/708/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/707/2014 rewitalizacji boisk przyszkolnych  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/706/2014 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2014  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/705/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/704/2014 uzupełnienia składu Komisji Rozwoju i Innowacji  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/703/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV 14-05-2014 LIV/702/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII 28-04-2014 LIII/701/2014 uwag do projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwała  załączniki
LIII 28-04-2014 LIII/700/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach przy ul. Zalesie i ul. Jana Kantego Przyzby w Krakowie” uchwała
LIII 28-04-2014 LIII/699/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 28-04-2014 LIII/698/2014 rozdysponowania środków pochodzących z rezerwy celowej na nagrody dla dzielnic w konkursie „Płać podatki w Krakowie” uchwała
LIII 28-04-2014 LIII/697/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014 uchwała
LIII 28-04-2014 LIII/696/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 28-04-2014 LIII/695/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 28-04-2014 LIII/694/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LII 09-04-2014 LII/693/2014 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2014  uchwała
LII 09-04-2014 LII/692/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
LII 09-04-2014 LII/691/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicach Kobierzyńskiej i Zalesie”  uchwała
LII 09-04-2014 LII/690/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
LII 09-04-2014 LII/689/2014 zbycia części działki nr 288 obręb 5 Podgórze położonej przy ul. Bodzowskiej w Krakowie  uchwała
LII 09-04-2014 LII/688/2014 wydzierżawienia części działki nr 43/1 obr. 11 Podgórze położonej przy ul. Szwedzkiej/Bocznej  uchwała
LII 09-04-2014 LII/687/2014 użytkowania wieczystego działki nr 132/104 obr. 11 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Kapelanka  uchwała
LII 09-04-2014 LII/686/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i naziemnymi miejscami parkingowymi przy ul. Lubostroń w Krakowie – Podgórzu”  uchwała
LII 09-04-2014 LII/685/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i naziemnymi miejscami parkingowymi przy ul. Lubostroń w Krakowie – Podgórzu”  uchwała
LII 09-04-2014 LII/684/2014 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
LII 09-04-2014 LII/683/2014 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za rok 2013  uchwała
LI 12-03-2014 LI/682/2014 wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych

uchwała

LI 12-03-2014 LI/681/2014 wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

LI 12-03-2014 LI/680/2014 powołania Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego

uchwała

LI 12-03-2014 LI/679/2014 uwag do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej”

uchwała

LI 12-03-2014 LI/678/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem przy ul. Ruczaj w Krakowie”

uchwała

LI 12-03-2014 LI/677/2014 sprzedaży części działki nr 59/4 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Tynieckiej w Krakowie

uchwała

LI 12-03-2014 LI/676/2014 ustanowienia prawa trwałego zarządu

uchwała

LI 12-03-2014 LI/675/2014 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014

uchwała

LI 12-03-2014 LI/674/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014

uchwała

LI 12-03-2014 LI/673/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014

uchwała

LI 12-03-2014 LI/672/2014 nadania nazwy „ul. mjr. Adama Królikiewicza”

uchwała

L 19-02-2014 L/671/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem pod usługi typu żłobek, przedszkole przy ul. Gwieździstej w Krakowie”

uchwała

L 19-02-2014 L/670/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2014 – 2015

uchwała

L 19-02-2014 L/669/2014 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014

uchwała

L 19-02-2014 L/668/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/667/2014 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/666/2014 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/665/2014 planu pracy Komisji Kultury na rok 2014 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/664/2014 zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków jordanowskich na 2014 rok 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/663/2014 planu pracy Komisji Sportu i Terenów Zielonych na rok 2014 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/662/2014 wyboru wykonawcy do realizacji zadań powierzonych na rok 2014 realizowanych przez ZIKiT 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/661/2014 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/660/2014 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2014 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/659/2014 planu pracy Komisji Rozwoju i Innowacji na rok 2014 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/658/2014 planu pracy Komisji Polityki Społecznej na rok 2014 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/657/2014 planu pracy Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Społecznego na rok 2014 

uchwała

XLIX 29-01-2014 XLIX/656/2014 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2014 

uchwała

XLVIII 15-01-2014 XLVIII/655/2014 planu pracy Komisji Edukacji na rok 2014

uchwała

XLVIII 15-01-2014 XLVIII/654/2014 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 w Krakowie

uchwała

XLVIII 15-01-2014 XLVIII/653/2014 planu pracy Komisji Praworządności na rok 2014

uchwała

XLVIII 15-01-2014 XLVIII/652/2014 planu pracy Komisji Infrastruktury na rok 2014

uchwała

XLVIII 15-01-2014 XLVIII/651/2014 przystąpienia do udziału w „dzielnicowym” budżecie partycypacyjnym w 2014 roku 

uchwała

XLVIII 15-01-2014 XLVIII/650/2014 planu finansowo - rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2014 uchwała