Dokument archiwalny

Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej

 

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 2 036 410,56 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 730 948,97 PLN

 

Jednostka realizująca: ZIKiT i Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

 

Okres realizacji: 09.08.2013 - 30.06.2015

 


Opis

 

Realizowane przedsięwzięcie miało charakter badawczy i polegało na wykonaniu szeregu analiz specjalistycznych prowadzących do szczegółowego określenia zasięgu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego - obszaru, w którym funkcje różnych systemów transportu zależą od siebie. Pozyskane dane i płynące z nich wnioski dotyczące zależności pomiędzy poszczególnymi podsystemami transportu (komunikacja miejska, przewoźnicy prywatni, koleje, pojazdy indywidualne) posłużą w przyszłości do prac związanych z aktualizacją dokumentów określających przestrzenne zagospodarowanie województwa małopolskiego.

W ramach projektu wykonane zostały pomiary napełnień pasażerskich w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie, w pociągach PKP Przewozów Regionalnych i PKP Intercity oraz wybranych pojazdach prywatnych przewoźników. Ponadto poddane analiom zostały preferencje użytkowników pojazdów indywidualnych, opracowany został model podróży określający źródło (skąd) oraz cel (dokąd) podróży. Przebadany został również aspekt biletów wykorzystywanych przez podróżujących autobusami linii aglomeracyjnych.